Amerikanska biskopar: Trumps budgetförslag står i strid med kristen tro

Det budgetförslag som USA:s president Donald Trump har lagt fram för 2018 stöter på häftigt motstånd från biskopar och katolska organisationer i landet. Ärkebiskopen av Louisville (Kentucky), Joseph Kurtz, framhöll att de planerade neddragningarna av socialbidrag strider mot både den katolska tron och amerikanska grundsatser. ”Vi har lärt oss som nation att bli bedömda efter hur vi behandlar dem bland oss som behöver beskydd”, sade den förutvarande ordföranden i USA:s biskopskonferens i söndags.

Budgetsförslaget blev offentligt den 23 maj och är nu framlagt för kongressen. Där förutses neddragningar inom social- och utbildningssektorn på c:a 52 miljarder dollar enbart under det kommande året. Under de följande tio åren skall stödet till behövande, sjukvård, internationella hjälpinsatser, utbildning och miljö minska med 3,6 miljarder dollar.

Ärkebiskop Kurtz sade vidare att kyrkan uppfyller sitt ansvar för de fattiga inte endast genom karitativ verksamhet utan också genom att träda in för ”en rättfärdig regeringspolitik”. Kurtz var under åren 2013 till 2016 ordförande i USA:s biskopskonferens.

Fram till 30 september måste budgeten godkännas av kongressens båda hus. Aldrig tidigare har en presidents budgetförslag gått genom representanthuset och senaten utan ändringar. Redan finns tecken också i den republikanska majoriteten i kongressen på ett motstånd mot omfånget av de sociala neddragningarna.

Kathpress 2017-05-23