Amerikanska ordenssystrar bjuder Vatikanen fortsatt motstånd

De katolska ordenssystrarna i USA tänker uppenbarligen stå på sig mot Vatikanen. Under det pågående mötet för The Leadership Conference of Women Religious (LCWR) i St. Louis tycks beslutet bli att inte villkorslöst acceptera kraven från Rom på en reform av samarbetsorganisationen, rapporterar nättidningen National Catholic Reporter efter den avslutande samlingen under tisdagen. Några ansåg, att de kvinnliga ordnarna inte nödvändigtvis måste vara kopplade till några kyrkorättsliga strukturer.

Enligt National Catholic Reporter söker ledarna för de olika ordnarna efter en medelväg för att klargöra sin självständighet utan att riskera en brytning. I början av LCWR:s årsmöte, som pågår till lördag träffades ungefär 20 deltagare i ett två timmar långt möte för att samråda om en reaktion på kritiken från Vatikanen. Frågor som är kopplade till detta kommer att diskuteras vidare i icke offentliga ledarsamtal.

Troskongregationen kritiserade i ett utlåtande som publicerades den 18 april att det inom samarbetsorganisationen för ordensledarna skulle ”förekomma vissa radikala feministiska teman vilka är oförenliga med den katolska tron”. Ordenssystrarna skulle dessutom ha urvattnat den katolska sexualläran. LCWR talade om ogrundade anklagelser och anklagade Vatikanen för ett intransparent agerande.

Bland kraven från Vatikanen hörde bland annat att samarbetsorganisationen skulle ställa sig under Seattles ärkebiskop Peter Sartains uppsikt. Till att assistera honom utsågs biskop Leonard Blair av Toledo i Ohio, som har lett den kyrkliga undersökningen av ledningskonferensen sedan 2008, och biskop Thomas Paprocki av Springfield, Illinois.

The Leadership Conference of Women Religious, med säte i Silver Spring i Maryland, omfattar cirka 1 500 ledare för ordensgemenskaper. Organisationen representerar cirka 80 procent av de 57 000 ordenssystrarna i USA.

Kathpress 2012-08-08

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska ordenssystrarna i USA tänker uppenbarligen stå på sig mot Vatikanen. Under det pågående mötet för The Leadership Conference of Women Religious (LCWR) i St. Louis tycks beslutet bli att inte villkorslöst acceptera kraven från Rom på en reform av samarbetsorganisationen, rapporterar nättidningen National Catholic Reporter efter den avslutande samlingen under tisdagen. Några ansåg, att de kvinnliga ordnarna inte nödvändigtvis måste vara kopplade till några kyrkorättsliga strukturer.

Enligt National Catholic Reporter söker ledarna för de olika ordnarna efter en medelväg för att klargöra sin självständighet utan att riskera en brytning. I början av LCWR:s årsmöte, som pågår till lördag träffades ungefär 20 deltagare i ett två timmar långt möte för att samråda om en reaktion på kritiken från Vatikanen. Frågor som är kopplade till detta kommer att diskuteras vidare i icke offentliga ledarsamtal.

Troskongregationen kritiserade i ett utlåtande som publicerades den 18 april att det inom samarbetsorganisationen för ordensledarna skulle ”förekomma vissa radikala feministiska teman vilka är oförenliga med den katolska tron”. Ordenssystrarna skulle dessutom ha urvattnat den katolska sexualläran. LCWR talade om ogrundade anklagelser och anklagade Vatikanen för ett intransparent agerande.

Bland kraven från Vatikanen hörde bland annat att samarbetsorganisationen skulle ställa sig under Seattles ärkebiskop Peter Sartains uppsikt. Till att assistera honom utsågs biskop Leonard Blair av Toledo i Ohio, som har lett den kyrkliga undersökningen av ledningskonferensen sedan 2008, och biskop Thomas Paprocki av Springfield, Illinois.

The Leadership Conference of Women Religious, med säte i Silver Spring i Maryland, omfattar cirka 1 500 ledare för ordensgemenskaper. Organisationen representerar cirka 80 procent av de 57 000 ordenssystrarna i USA.

Kathpress 2012-08-08