Patriarkerna i Mellanöstern om påvens besök

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarkerna av kyrkorna i Mellanöstern har skickat välkomsthälsningar till påven Benedictus XVI inför hans annalkande apostoliska besök i Libanon, som ska äga rum 14–16 september. Sju brev skrivna av de orientaliska kyrkornas företrädare, och publicerade på den officiella hemsidan för det påvliga besöket,  betonar de stora förväntningarna de har på påvebesöket som redan kallas historiskt. Patriarkerna hoppas att besöket i Libanon, som sker 15 år efter Johannes Paulus II:s besök i landet, ska ge förnyad kraft till hoppet om fred, till dialogen och utvecklingen för folken i Mellanöstern.

”Helige Fader”, skriver den maronitiska patriarken Boutros Béchara Rai, du kommer till Libanon som ”solidaritetens och medlidandets pilgrim. Ditt besök kommer att uppmuntra de som är förtryckta i sin frihet och sin värdighet.”

Patriarken av Antiokia och hela Östern, beskriver påven som ”enhetens och fredens pilgrim” för alla folk i Mellanöstern. ”Vi väntar ivrigt på besöket då vårt land och regionen kan uppleva ett intensivt moment av bön, försoning och ömsesidig öppning.”

När det gäller fred ser den armeniska patriarken av Kilikien, Nerses Bébros XIX, påvens besök som ”ett möjligt sätt att förändra samhället” i Mellanöstern. Patriarken fokuserar på den osäkerhet som kännetecknar verkligheten i Mellanöstern och hoppas därför på att de kristna ska agera för ”fred och samarbete” även inom ”rörelsen för demokrati och i politiskt ansvar” i regionen.

Den latinska patriarken av Jerusalem, Fouad Twal konstaterar i sitt brev att hela Mellanöstern ”lever i svåra förhållanden” och är i behov av att ”höra påvens röst, hans undervisning, hans bön och dela den med dem som lider”. Särskilt viktigt betonar meddelandet, är överlämnandet av det postsynodala dokumentet, vilket är huvudanledningen till påvens resa. ”Det kommer att hjälpa de kristna i Mellanöstern att vara ett tecken på gemenskap och vittnesbörd.” ”Vårt hopp”, skriver monsignore Twal, ”är att påvebesöket i Libanon ska stärka de kristnas hopp, dialogen mellan muslimer och kristna och värdena som rättvisa och fred.”

Äkta tacksamhet uttrycker patriarken av Babylon i Kaldeen, Emmanuel III Delly, när han i sitt brev påpekar att Benedictus XVI alltid talat tydligt för fred och försoning i Mellanöstern, som präglas av krig och våld. Patriarken hoppas att resan till Libanon ska så ”broderskapets och den konstruktiva dialogens frö”. Vi kristna är i stort ”behov av enighet” och ”gemensamma åtaganden”. Den postsynodala uppmaningen kommer säkerligen vara en hjälp i denna riktning.

Den melkitiske patriarken Gregorios III hoppas även han att besöket ska bidra till att bygga fred och avvärja ”islamfobi och kristenfobi”, samt stärka ”värdena som religionsfrihet och samvetsfrihet.” Den postsynodala uppmaningen kommer att hjälpa de kristna i arabvärlden att förstå ”sin roll, sin uppgift och sitt vittnesbörd” i länder med muslimsk majoritet. Han upprepar även det brådskande behovet att lösa den israelisk-palestinska konflikten och betonar den roll som den Heliga Stolen kan utöva med sin ”moraliska och diplomatiska” auktoritet, för att staten Palestina ska få ett fullständig internationellt erkännande.”

Om de stora förväntningar på besöket talar även den koptiska patriarken Anba Boulos Najib. ”I en tid präglad av instabilitet”, skriver han, ”kommer påvens besök fylla människors hjärtan med glädje och frid i sinnet och i de kristna rota kallelsen att vandra i hopp.”

Patriarken av den Syrisk katolska kyrkan, Ignace Youssef III Younan, skriver att besöket ”kommer att inspirera mod där rädsla råder och tydlighet där förvirring råder.” Han minns den fruktansvärda massakern i den syrisk-katolska katedralen i Bagdad för två år sedan. ”Den massakern, skriver patriarken av Antiokia i Syrien, ”påminner oss om att förkunnelsen av evangeliet innebär både vittnesbörd och martyrskap.” Detta är en kallelse som vår kyrka idag delar med den i det förflutna och med systerkyrkan i Syrien som är hotat av att tragedin i Irak upprepas.” Patriarken hoppas även att påvens besök i Libanon ska innebär att de kristnas rättigheter respekteras och då i synnerhet deras rätt till religionsfrihet.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-08-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarkerna av kyrkorna i Mellanöstern har skickat välkomsthälsningar till påven Benedictus XVI inför hans annalkande apostoliska besök i Libanon, som ska äga rum 14–16 september. Sju brev skrivna av de orientaliska kyrkornas företrädare, och publicerade på den officiella hemsidan för det påvliga besöket,  betonar de stora förväntningarna de har på påvebesöket som redan kallas historiskt. Patriarkerna hoppas att besöket i Libanon, som sker 15 år efter Johannes Paulus II:s besök i landet, ska ge förnyad kraft till hoppet om fred, till dialogen och utvecklingen för folken i Mellanöstern.

”Helige Fader”, skriver den maronitiska patriarken Boutros Béchara Rai, du kommer till Libanon som ”solidaritetens och medlidandets pilgrim. Ditt besök kommer att uppmuntra de som är förtryckta i sin frihet och sin värdighet.”

Patriarken av Antiokia och hela Östern, beskriver påven som ”enhetens och fredens pilgrim” för alla folk i Mellanöstern. ”Vi väntar ivrigt på besöket då vårt land och regionen kan uppleva ett intensivt moment av bön, försoning och ömsesidig öppning.”

När det gäller fred ser den armeniska patriarken av Kilikien, Nerses Bébros XIX, påvens besök som ”ett möjligt sätt att förändra samhället” i Mellanöstern. Patriarken fokuserar på den osäkerhet som kännetecknar verkligheten i Mellanöstern och hoppas därför på att de kristna ska agera för ”fred och samarbete” även inom ”rörelsen för demokrati och i politiskt ansvar” i regionen.

Den latinska patriarken av Jerusalem, Fouad Twal konstaterar i sitt brev att hela Mellanöstern ”lever i svåra förhållanden” och är i behov av att ”höra påvens röst, hans undervisning, hans bön och dela den med dem som lider”. Särskilt viktigt betonar meddelandet, är överlämnandet av det postsynodala dokumentet, vilket är huvudanledningen till påvens resa. ”Det kommer att hjälpa de kristna i Mellanöstern att vara ett tecken på gemenskap och vittnesbörd.” ”Vårt hopp”, skriver monsignore Twal, ”är att påvebesöket i Libanon ska stärka de kristnas hopp, dialogen mellan muslimer och kristna och värdena som rättvisa och fred.”

Äkta tacksamhet uttrycker patriarken av Babylon i Kaldeen, Emmanuel III Delly, när han i sitt brev påpekar att Benedictus XVI alltid talat tydligt för fred och försoning i Mellanöstern, som präglas av krig och våld. Patriarken hoppas att resan till Libanon ska så ”broderskapets och den konstruktiva dialogens frö”. Vi kristna är i stort ”behov av enighet” och ”gemensamma åtaganden”. Den postsynodala uppmaningen kommer säkerligen vara en hjälp i denna riktning.

Den melkitiske patriarken Gregorios III hoppas även han att besöket ska bidra till att bygga fred och avvärja ”islamfobi och kristenfobi”, samt stärka ”värdena som religionsfrihet och samvetsfrihet.” Den postsynodala uppmaningen kommer att hjälpa de kristna i arabvärlden att förstå ”sin roll, sin uppgift och sitt vittnesbörd” i länder med muslimsk majoritet. Han upprepar även det brådskande behovet att lösa den israelisk-palestinska konflikten och betonar den roll som den Heliga Stolen kan utöva med sin ”moraliska och diplomatiska” auktoritet, för att staten Palestina ska få ett fullständig internationellt erkännande.”

Om de stora förväntningar på besöket talar även den koptiska patriarken Anba Boulos Najib. ”I en tid präglad av instabilitet”, skriver han, ”kommer påvens besök fylla människors hjärtan med glädje och frid i sinnet och i de kristna rota kallelsen att vandra i hopp.”

Patriarken av den Syrisk katolska kyrkan, Ignace Youssef III Younan, skriver att besöket ”kommer att inspirera mod där rädsla råder och tydlighet där förvirring råder.” Han minns den fruktansvärda massakern i den syrisk-katolska katedralen i Bagdad för två år sedan. ”Den massakern, skriver patriarken av Antiokia i Syrien, ”påminner oss om att förkunnelsen av evangeliet innebär både vittnesbörd och martyrskap.” Detta är en kallelse som vår kyrka idag delar med den i det förflutna och med systerkyrkan i Syrien som är hotat av att tragedin i Irak upprepas.” Patriarken hoppas även att påvens besök i Libanon ska innebär att de kristnas rättigheter respekteras och då i synnerhet deras rätt till religionsfrihet.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-08-07