Amerikanska röster: Särskilt kristna är utsatta i Syrien

Ordföranden i den amerikanska kongressens utskott som övervakar frågor om mänskliga rättigheter, Chris Smith, vände sig i den gångna veckan till Obamaadministrationen med en vädjan om att försvara rättigheterna för de syriska kristna, som kläms mellan de två parterna i det pågående inbördeskriget. ”Av de uppskattningsvis 4,25 miljoner syrier som blivit hemlösa genom kriget är var femte kristen, fastän de kristna i Syrien före kriget uppgick till 10 procent i en befolkning på 22 miljoner”, sade Smith i sitt öppningsanförande. ”Detta innebär att de kristna har större skäl att frukta för sina liv än andra grupper i den syriska befolkningen.”

Smiths vädjan till USA:s regering att göra en kraftfull markering mot denna trend var en pinsam påminnelse om att drömmarna om demokratiska reformer och utvidgade medborgerliga rättigheter, som den ”arabiska våren” väckt ännu inte förverkligats.

Tidigare under månaden offentliggjorde det belgiska Pew Forum on Religion and Public Life en studie som visade att det skett en ökning av restriktioner från regeringarna, samt att det uppstått sociala motsättningar i kölvattnet av de sociala oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika, med växande tryck på såväl de kristna som andra religiösa minoriteter. Rapporten kritiserade regeringarna i Västeuropa för deras underlåtenhet att verka för religionsfrihet som en väsentlig del i kraven på demokratisering i de nationer som försöker att få politiska förändringar till stånd.

USA:s president Obama har godkänt militärt stöd till vissa syriska rebellgrupper, vars mål är att störta Bashar al Assads regim, men den katolska biskopskonferensen har vädjat till USA:s regering att verka för en politisk lösning, i vilken religionsfriheten respekteras och få slut på ett inbördeskrig, som hittills krävt 93 000 liv.

Nina Shea, ordförande för Center of Religious Freedom vid Hudson Institute, säger till National Catholic Register att varje politisk överenskommelse måste innefatta bestämmelser om ”en demokratisk författning som innefattar religionsfrihet” för att motverka en ”talibanisering” av Syrien genom införandet av Shariadomstolar.

Tom Farr, som är direktor för vid Georgetown-universitetets Berkley Center, kommenterar: ”I länder med muslimsk majoritet som Egypten används lagarna mot blasfemi för att ’tysta liberaler’. Om någon säger att islam inte kräver underkastelse av kvinnor, blir vederbörande anklagad för blasfemi.”

Studien konstaterar även att: ”I Egypten, till exempel, fortsätter regeringen att tillåta människor att konvertera till islam, men förbjuder dem att lämna islam för att övergå till en annan religion.”

Joan Frawley Desmond, chefredaktör för National Catholic Register, 2013-06-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden i den amerikanska kongressens utskott som övervakar frågor om mänskliga rättigheter, Chris Smith, vände sig i den gångna veckan till Obamaadministrationen med en vädjan om att försvara rättigheterna för de syriska kristna, som kläms mellan de två parterna i det pågående inbördeskriget. ”Av de uppskattningsvis 4,25 miljoner syrier som blivit hemlösa genom kriget är var femte kristen, fastän de kristna i Syrien före kriget uppgick till 10 procent i en befolkning på 22 miljoner”, sade Smith i sitt öppningsanförande. ”Detta innebär att de kristna har större skäl att frukta för sina liv än andra grupper i den syriska befolkningen.”

Smiths vädjan till USA:s regering att göra en kraftfull markering mot denna trend var en pinsam påminnelse om att drömmarna om demokratiska reformer och utvidgade medborgerliga rättigheter, som den ”arabiska våren” väckt ännu inte förverkligats.

Tidigare under månaden offentliggjorde det belgiska Pew Forum on Religion and Public Life en studie som visade att det skett en ökning av restriktioner från regeringarna, samt att det uppstått sociala motsättningar i kölvattnet av de sociala oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika, med växande tryck på såväl de kristna som andra religiösa minoriteter. Rapporten kritiserade regeringarna i Västeuropa för deras underlåtenhet att verka för religionsfrihet som en väsentlig del i kraven på demokratisering i de nationer som försöker att få politiska förändringar till stånd.

USA:s president Obama har godkänt militärt stöd till vissa syriska rebellgrupper, vars mål är att störta Bashar al Assads regim, men den katolska biskopskonferensen har vädjat till USA:s regering att verka för en politisk lösning, i vilken religionsfriheten respekteras och få slut på ett inbördeskrig, som hittills krävt 93 000 liv.

Nina Shea, ordförande för Center of Religious Freedom vid Hudson Institute, säger till National Catholic Register att varje politisk överenskommelse måste innefatta bestämmelser om ”en demokratisk författning som innefattar religionsfrihet” för att motverka en ”talibanisering” av Syrien genom införandet av Shariadomstolar.

Tom Farr, som är direktor för vid Georgetown-universitetets Berkley Center, kommenterar: ”I länder med muslimsk majoritet som Egypten används lagarna mot blasfemi för att ’tysta liberaler’. Om någon säger att islam inte kräver underkastelse av kvinnor, blir vederbörande anklagad för blasfemi.”

Studien konstaterar även att: ”I Egypten, till exempel, fortsätter regeringen att tillåta människor att konvertera till islam, men förbjuder dem att lämna islam för att övergå till en annan religion.”

Joan Frawley Desmond, chefredaktör för National Catholic Register, 2013-06-26