Reform av Vatikanen i startgroparna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den kommission bestående av åtta kardinaler som inrättats av påven för att fungera som rådgivare i påvens strävan efter att genomföra en grundlig reform av Vatikanen, har redan påbörjat sitt arbete, enligt den ledande italienske Vatikankännaren Andrea Tornielli. De reformer som diskuteras i gruppen gäller inte enbart förändringar i den romerska kurian, utan innefattar också frågor som gäller kyrkan i stort på ett globalt plan.

Den 13 april utsåg påven Franciskus åtta kardinaler från alla världsdelar ”för att vara rådgivare i styrandet av den universella kyrkan och för att studera en plan syftande till en revision av den apostoliska konstitutionen Pastor bonus.” Pastor bonus är ett dokument utgivet av påven Johannes Paulus II i juni 1988 och det reglerar den romerska kurians struktur, dvs det sätt på vilket Vatikanen och dess olika organ ska fungera. Jämfört med hur Vatikanen fungerade tidigare innebar Pastor bonus att statssekretariatet (Vatikanens utrikesdepartement) fick en mycket mer central betydelse på bekostnad av de så kallade kongregationerna (övriga departement i Vatikanen som ansvarar för exempelvis frågor som helgonförklaringar, liturgi och biskopsutnämningar). Pastor bonus är i praktiken ett slags författning för Vatikanen och den har stor betydelse för hur den katolska kyrkans ledning fungerar. Arbetet med att revidera Pastor bonus är därmed en fråga om att omorganisera Vatikanens sätt att fungera. Redan den förre påven, Benedictus XVI, genomförde vissa förändringar i Pastor bonus. Men han verkar ha avstått från en mer genomgripande reform med tanke på de stora utmaningar som genomförandet av en sådan reform innebär. (Dokumentet Pastor bonus finns här på denna länk.)

I samband med påvevalet i mars framförde många kardinaler önskemål om en reform av Vatikanen, med syfte bland annat att uppnå ett mer kollegialt samarbete mellan Vatikanen och stiftsbiskoparna världen över och i syfte att göra det lättare för cheferna för de olika avdelningarna i Vatikanen att samarbeta smidigare och att lättare få tillgång till påven. I och för sig talar också Pastor bonus i sin nuvarande version om vikten av kollegialitet och samverkan, men faktiskt verkar det ofta vara trögt med den saken i praktiken. Frågan om den nya reformens praktiska implementering lär därför bli en minst lika viktig fråga, som frågan om revisionen av dokumentet.

När påven Franciskus utsåg kardinalskommissionen i april beslöt han att deras första gemensamma sammanträde skulle äga rum i Vatikanen i oktober. Men medlemmarna i kommissionen har redan börjat med utbyte av information och idéer sinsemellan. Fastän gruppen ännu inte haft något gemensamt möte, har alltså de enskilda kardinalerna konfererat såväl med påven som med varandra.

Ända sedan valet av påven Franciskus har många efterlyst en reform av kurian, Vatikanens interna byråkrati. Andrea Tornielli har emellertid rapporterat att kommissionen med åtta kardinaler har anlagt ett bredare perspektiv på en reform av kyrkan, som skulle innefatta förslag till Vatikanens arbetssätt gentemot stiften i världen. Av de åtta kardinalerna i kommissionen är sju av dem ärkebiskopar i olika stift (varav en pensionerad), medan endast en av dem för närvarande tjänstgör i den romerska kurian.

Det är inte första gången i historien som påvar genomför en reform av Vatikanen. Genomgripande reformer av Vatikanen genomfördes 1588 och 1908. I jämförelse med de reformerna framstår Pastor bonus från 1988 som en mild västanfläkt. Om påven Franciskus med sin reform kommer att lyckas genomföra en mer genomgripande reform av Vatikanen återstår nu att se. Ett vikigt steg på vägen tas i början av oktober när de åtta kardinalerna i kommissionen kommer att presentera sina förslag till ändringar av Pastor bonus.

Källor: Catholic World News 2013-06-25 / Kathpress 2013-06-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den kommission bestående av åtta kardinaler som inrättats av påven för att fungera som rådgivare i påvens strävan efter att genomföra en grundlig reform av Vatikanen, har redan påbörjat sitt arbete, enligt den ledande italienske Vatikankännaren Andrea Tornielli. De reformer som diskuteras i gruppen gäller inte enbart förändringar i den romerska kurian, utan innefattar också frågor som gäller kyrkan i stort på ett globalt plan.

Den 13 april utsåg påven Franciskus åtta kardinaler från alla världsdelar ”för att vara rådgivare i styrandet av den universella kyrkan och för att studera en plan syftande till en revision av den apostoliska konstitutionen Pastor bonus.” Pastor bonus är ett dokument utgivet av påven Johannes Paulus II i juni 1988 och det reglerar den romerska kurians struktur, dvs det sätt på vilket Vatikanen och dess olika organ ska fungera. Jämfört med hur Vatikanen fungerade tidigare innebar Pastor bonus att statssekretariatet (Vatikanens utrikesdepartement) fick en mycket mer central betydelse på bekostnad av de så kallade kongregationerna (övriga departement i Vatikanen som ansvarar för exempelvis frågor som helgonförklaringar, liturgi och biskopsutnämningar). Pastor bonus är i praktiken ett slags författning för Vatikanen och den har stor betydelse för hur den katolska kyrkans ledning fungerar. Arbetet med att revidera Pastor bonus är därmed en fråga om att omorganisera Vatikanens sätt att fungera. Redan den förre påven, Benedictus XVI, genomförde vissa förändringar i Pastor bonus. Men han verkar ha avstått från en mer genomgripande reform med tanke på de stora utmaningar som genomförandet av en sådan reform innebär. (Dokumentet Pastor bonus finns här på denna länk.)

I samband med påvevalet i mars framförde många kardinaler önskemål om en reform av Vatikanen, med syfte bland annat att uppnå ett mer kollegialt samarbete mellan Vatikanen och stiftsbiskoparna världen över och i syfte att göra det lättare för cheferna för de olika avdelningarna i Vatikanen att samarbeta smidigare och att lättare få tillgång till påven. I och för sig talar också Pastor bonus i sin nuvarande version om vikten av kollegialitet och samverkan, men faktiskt verkar det ofta vara trögt med den saken i praktiken. Frågan om den nya reformens praktiska implementering lär därför bli en minst lika viktig fråga, som frågan om revisionen av dokumentet.

När påven Franciskus utsåg kardinalskommissionen i april beslöt han att deras första gemensamma sammanträde skulle äga rum i Vatikanen i oktober. Men medlemmarna i kommissionen har redan börjat med utbyte av information och idéer sinsemellan. Fastän gruppen ännu inte haft något gemensamt möte, har alltså de enskilda kardinalerna konfererat såväl med påven som med varandra.

Ända sedan valet av påven Franciskus har många efterlyst en reform av kurian, Vatikanens interna byråkrati. Andrea Tornielli har emellertid rapporterat att kommissionen med åtta kardinaler har anlagt ett bredare perspektiv på en reform av kyrkan, som skulle innefatta förslag till Vatikanens arbetssätt gentemot stiften i världen. Av de åtta kardinalerna i kommissionen är sju av dem ärkebiskopar i olika stift (varav en pensionerad), medan endast en av dem för närvarande tjänstgör i den romerska kurian.

Det är inte första gången i historien som påvar genomför en reform av Vatikanen. Genomgripande reformer av Vatikanen genomfördes 1588 och 1908. I jämförelse med de reformerna framstår Pastor bonus från 1988 som en mild västanfläkt. Om påven Franciskus med sin reform kommer att lyckas genomföra en mer genomgripande reform av Vatikanen återstår nu att se. Ett vikigt steg på vägen tas i början av oktober när de åtta kardinalerna i kommissionen kommer att presentera sina förslag till ändringar av Pastor bonus.

Källor: Catholic World News 2013-06-25 / Kathpress 2013-06-27