Andlig närvaro vid fysisk frånvaro

av MAGDALENA DAHLBORG
Många av oss försöker avstå från någonting under fastan, men i år har det kanske blivit lite mer än de flesta från början planerat. Extra smärtsamt är att många kyrkor, även i Sverige (och ja, även katolska församlingar), firar mässa utan församlingens närvaro. Även andra gemensamma andakter ställs in, och reträtter, undervisning och föreläsningar skjuts på framtiden. Det är lätt att känna uppgivenhet, övergivenhet och rädsla, men när lampor släcks kan man upptäcka nya ljuskällor. Påtvingad hemmavaro har lett till att grannar som tidigare inte talats vid hjälper varandra med inköp och praktiska ting. Vi upptäcker hemmajobbandets fördelar, och hittar kanske lugnare rytm i vardagen (om vi inte arbetar inom vården). En del av oss kommer också i framtiden att ha lite bättre beredskap i skafferi och förråd, i enlighet med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps riktlinjer.

Ett kors av tända ljus.

Bild Mikael Stjernberg/SKR

I en predikan i huset S:ta Marta i Rom på morgonen den 18 mars (översatt på hemsidan Predikoverkstan av Greger Hatt) uppmanade påven oss att ”återuppväcka inombords ett förhållningssätt av närhet mellan oss människor. Vi kan be för varandra. Vi kan hjälpas åt. Det finns många sätt att visa närhet till varandra.” Just att finna nya sätt att vara nära varandra är den stora utmaningen. Det finns människor som driver med uttrycket ”tankar och böner”, och väljer att tolka det som ett sätt att slippa hjälpa till mer konkret, men i en situation då vi just konkret utgör risker för andra, är tankar och böner ett sätt att erbjuda gemenskap utan fysisk närvaro (jesuiten Thomas Reese reflekterar över bland annat detta i en kolumn på Religion News).

Som tidigare skrivits här på Signums hemsida, har kyrkan en lång tradition av ”andlig kommunion”, deltagande i den eukaristiska gemenskapen trots att man själv är förhindrad att fysiskt delta. Kyrkans inrutade böneliv innebär att det alltid någonstans i världen firas mässa, alltid någonstans sjungs laudes, alltid någonstans läses kompletorium. I farsotens spår sänds allt mer av detta över Internet, vilket ger helt nya möjligheter att upptäcka hur katolskt liv gestaltas i andra delar av världen. I Sverige sänds framöver katolsk mässa (även vardagsmässorna) från Vår Fru av Rosenkransens församling i Karlstad, och man kommer till sändningen genom att trycka på Facebooksymbolen på församlingens hemsida där också mässtiderna finns. Det ska gå att följa sändningen även om man saknar eget Facebookkonto.

Fastan är en tid för nya upptäckter, och för fördjupning i troslivet. När det inte längre går att gå till arbetet normalt, kanske tid frigörs för lite djupare utforskande av den enorma katedral, med många sidokapell och bortglömda utrymmen, traditionen utgör. Även den som är uppvuxen i en katolsk familj har ofta lärt känna vissa delar av kyrkan bättre än andra delar, och för den som blivit katolik i vuxen ålder kan alla fromhetsriktningar och bönetraditioner vara överväldigande. Är du van vid rosenkransbön, men inte vid enskild bibelläsning? Läser du ofta Bibeln, men känner dig mindre hemma i tidegärden? Ta dig tid att utforska någonting nytt!

Stockholms katolska stifts hemsida länkas till strömmade mässor på en rad olika språk, inklusive påvens dagliga mässor. Hemsidan har också mässans läsningar utlagda några veckor i taget.

Någon rosenkransapp på svenska har jag inte hittat, men beskrivningar av hur man gör finns på sid. 52 och framåt i Oremus (pdf på Katolska liturgiska nämndens hemsida) och mer lättnavigerat men mindre utförligt på Katoliknu.se.

Laudes, vesper och kompletorium tillsammans med Lisa och Magnus Wetterberg strömmas på Instagramkontot @bemedoss.

Bibelappen har olika omfattande läsplaner och flera bibelöversättningar på många olika språk, liksom även ljudbibel. Finns på Google Play och i App Store.

Magdalena Dahlborg 2020-03-19