Magdalena Dahlborg

Filter

Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG Under månadsskiftet juli–augusti år 1947 möttes i schweiziska Seelisberg katoliker, protestanter och judar för att gemensamt uttrycka sorg över Förintelsen, söka vägar att bekämpa (kristen) antisemitism och...
av MAGDALENA DAHLBORG ”Lyssna”, skriver Benedikt av Nursia i den ordensregel som troligen är den västliga kristenhetens mest kända och spridda, ”till Mästarens undervisning”. Munken ska lyssna till sin abbot....
av MAGDALENA DAHLBORG I mitten av augusti samlades [Signums redaktionskommitté] på Heliga Hjärtas kloster, Omberg, för överläggningar, idéutbyte och för att lyssna till två inbjudna gäster. Augustimötet är varje år det...
av MAGDALENA DAHLBORG På den katolska kyrkogården i Solna finns rad efter rad med berättelser. Det är inte många -son, -berg eller -ström i efternamnens led, i stället vittnar stenarna om...
av MAGDALENA DAHLBORG Den lokala delen av den världsomspännande synodala processen går nu mot sitt slut. Vad bidde det då av detta? Går det ens, om man inte hör till...
av MAGDALENA DAHLBORG – Vad har väst att försvara? En grundläggande strävan för varje människa är sökandet efter och utvecklandet av de egna gåvorna. Det tarvar ett samhälle som tillåter ett...
av MAGDALENA DAHLBORG Det ekumeniska anslaget är starkt när Katholische Akademie Berlin ställer ut arton av Lars Gerdmars ikoner under tiden den 13 maj till den 12 juni. I anslutning till...
av MAGDALENA DAHLBORG – Om minoriteternas förståelse av sig själva och omgivningen. Med jämna mellanrum kommer rapporter om minoriteters utsatthet, om diskriminering och fördomar. Det kan vara på arbetsplatser eller i...
av MAGDALENA DAHLBORG – Allt fler rapporter om övergrepp av och mot ordenssystrar. ”Aleksandra” arbetade tillsammans med en präst med ett projekt för att hjälpa unga kvinnor att undersöka sin kallelse,...
av MAGDALENA DAHLBORG I slutet av november fattade Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun beslutet att inga bidrag för arbetsmarknads- och integrationsverksamhet skulle utbetalas till konfessionella föreningar. Det är ett litet beslut i...
av MAGDALENA DAHLBORG ”Pandemin drabbar ideella föreningar hårt – riskerar tappa medlemmar” är rubriken på pressmeddelandet från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Myndigheten undersöker varje år, ur något för året...
av MAGDALENA DAHLBORG ”I går gick jag genom Gamla staden i Jerusalem upp till Golgata. Jag kunde inte komma på någon annanstans att gå. Butikerna var stängda, och en spöklik...