Magdalena Dahlborg

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG År 1223, sju år efter att Dominikanorden kom till och två år efter den helige Dominikus död, grundades Maria Magdalenas konvent i Lund. De första bröderna kom...
av MAGDALENA DAHLBORG och DANIEL STATTIN – Religionsfriheten är en av demokratins hörnstenar. Religionsfriheten är i ropet, såväl i länder som Iran och Ryssland, med religiöst motiverat förtryck och nära band...
av MAGDALENA DAHLBORG Redan långt före Andra Vatikankonciliet har den katolska kyrkan talat om de troende som ”Guds folk”, till vilket alla människor är kallade (LG 13) och som ger...
av MAGDALENA DAHLBORG Under månadsskiftet juli–augusti år 1947 möttes i schweiziska Seelisberg katoliker, protestanter och judar för att gemensamt uttrycka sorg över Förintelsen, söka vägar att bekämpa (kristen) antisemitism och...
av MAGDALENA DAHLBORG ”Lyssna”, skriver Benedikt av Nursia i den ordensregel som troligen är den västliga kristenhetens mest kända och spridda, ”till Mästarens undervisning”. Munken ska lyssna till sin abbot....
av MAGDALENA DAHLBORG I mitten av augusti samlades [Signums redaktionskommitté] på Heliga Hjärtas kloster, Omberg, för överläggningar, idéutbyte och för att lyssna till två inbjudna gäster. Augustimötet är varje år det...
av MAGDALENA DAHLBORG På den katolska kyrkogården i Solna finns rad efter rad med berättelser. Det är inte många -son, -berg eller -ström i efternamnens led, i stället vittnar stenarna om...
av MAGDALENA DAHLBORG Den lokala delen av den världsomspännande synodala processen går nu mot sitt slut. Vad bidde det då av detta? Går det ens, om man inte hör till...
av MAGDALENA DAHLBORG – Vad har väst att försvara? En grundläggande strävan för varje människa är sökandet efter och utvecklandet av de egna gåvorna. Det tarvar ett samhälle som tillåter ett...
av MAGDALENA DAHLBORG Det ekumeniska anslaget är starkt när Katholische Akademie Berlin ställer ut arton av Lars Gerdmars ikoner under tiden den 13 maj till den 12 juni. I anslutning till...
av MAGDALENA DAHLBORG – Om minoriteternas förståelse av sig själva och omgivningen. Med jämna mellanrum kommer rapporter om minoriteters utsatthet, om diskriminering och fördomar. Det kan vara på arbetsplatser eller i...
av MAGDALENA DAHLBORG – Allt fler rapporter om övergrepp av och mot ordenssystrar. ”Aleksandra” arbetade tillsammans med en präst med ett projekt för att hjälpa unga kvinnor att undersöka sin kallelse,...