Magdalena Dahlborg

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG Jag diskuterade synoden med en vän och fick frågan: ”Hur får man då var och en, lekfolket, engagerade i det synodala arbetet?” Svaret är att det synodala...
av MAGDALENA DAHLBORG Arbetet med att främja och möjliggöra kristen enhet är inte ett valbart extra utan har med kyrkans innersta väsen och förkunnelsens trovärdighet att göra. I varje stift...
av MAGDALENA DAHLBORG En fråga som ofta ställs och sällan får de önskade svaren, är frågan varför de olika kristna samfunden så sällan talar med enad röst om livets början...
av MAGDALENA DAHLBORG Måndagen den 18 december offentliggjorde Vatikanens dikasterium för trosläran (tidigare kallat Troskongregationen) dokumentet Fiducia supplicans (”I tillit bedjande”), där man förtydligar under vilka omständigheter som katols­ka präster...
av MAGDALENA DAHLBORG Den 12 september 2023 publicerades en rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Schweiz sedan mitten av 1900-talet och in på 2000-talet. Rapporten är resultatet...
av MAGDALENA DAHLBORG På den helige Franciskus dag, den 4 oktober, avslutades den årligen återkommande perioden Skapelsetid – den tid mellan 1 september och 4 oktober då en bred ekumenisk...
av MAGDALENA DAHLBORG   Med anledning av att det är 150 år sedan Thérèse av Lisieux föddes, och 100 år sedan hennes saligförklaring, men också för att Karin Johannessons bok...
av MAGDALENA DAHLBORG – Arbetsdokumentet för synoden om synodalitet. Det i juni publicerade arbetsdokumentet (instrumentum laboris) för synoden om synodalitet uttrycker att ”gemenskap och uppdrag/mission är sammanvävda och speglar varandra”, med...
av MAGDALENA DAHLBORG Efter vad som kan verka som en lång tid av lokala och regionala samtal, befinner sig nu kyrkan på upploppet mot den första delen av den universella...
av MAGDALENA DAHLBORG År 1223, sju år efter att Dominikanorden kom till och två år efter den helige Dominikus död, grundades Maria Magdalenas konvent i Lund. De första bröderna kom...
av MAGDALENA DAHLBORG och DANIEL STATTIN – Religionsfriheten är en av demokratins hörnstenar. Religionsfriheten är i ropet, såväl i länder som Iran och Ryssland, med religiöst motiverat förtryck och nära band...
av MAGDALENA DAHLBORG Redan långt före Andra Vatikankonciliet har den katolska kyrkan talat om de troende som ”Guds folk”, till vilket alla människor är kallade (LG 13) och som ger...