Chans för aktiva katoliker i ny politisk karta i Italien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt integrationsminister Andrea Riccardi ger den nya italienska regeringen de politiska partierna en historisk chans att på nytt besinna sitt uppdrag. I en intervju i dagstidningen ”Corriere della Serra” i tisdags sade Riccardi, att partierna skall använda sig av den tid, som den nuvarande övergångsregeringen sitter, till att definiera och begrunda de krav tiden ställer på dem. Ministern menar, att det knappast är troligt att det katolska, kristdemokratiska parti, som splittrades i början på 90-talet kommer att återuppstå.

Det nya som hänt är emellertid att de aktiva katoliker, som finns företrädda i alla politiska partier, åter fått smak och glädje för politik. Nu när det inte längre handlar om att vara för eller emot Silvio Berlosconi märks det att katoliker fått ett ökat intresse för att delta i samhällsbygget.

Riccardi vågar emellertid inte förutsäga om Centrum Unionen, (UDC), alltså det parti som särskilt vänder sig till katoliker, kommer att spela en ledande roll i framtiden. Enligt ministern gäller det inte i första hand att bilda av nya politiska grupperingar, utan att förnya den politiska kulturen. Själv har han inget eget projekt men ser här ett behov. Från katoliker skall komma tankar och förhoppningar, också i dialog med de sekulära krafterna i landet.

Kathpress 2011-12-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt integrationsminister Andrea Riccardi ger den nya italienska regeringen de politiska partierna en historisk chans att på nytt besinna sitt uppdrag. I en intervju i dagstidningen ”Corriere della Serra” i tisdags sade Riccardi, att partierna skall använda sig av den tid, som den nuvarande övergångsregeringen sitter, till att definiera och begrunda de krav tiden ställer på dem. Ministern menar, att det knappast är troligt att det katolska, kristdemokratiska parti, som splittrades i början på 90-talet kommer att återuppstå.

Det nya som hänt är emellertid att de aktiva katoliker, som finns företrädda i alla politiska partier, åter fått smak och glädje för politik. Nu när det inte längre handlar om att vara för eller emot Silvio Berlosconi märks det att katoliker fått ett ökat intresse för att delta i samhällsbygget.

Riccardi vågar emellertid inte förutsäga om Centrum Unionen, (UDC), alltså det parti som särskilt vänder sig till katoliker, kommer att spela en ledande roll i framtiden. Enligt ministern gäller det inte i första hand att bilda av nya politiska grupperingar, utan att förnya den politiska kulturen. Själv har han inget eget projekt men ser här ett behov. Från katoliker skall komma tankar och förhoppningar, också i dialog med de sekulära krafterna i landet.

Kathpress 2011-12-28