Rysk protest mot häktning av abbot på berget Athos

Den rysk-ortodoxa kyrkan protesterar mot häktningen av en prominent abbot på berget Athos (Grekland). Den rysk-ortodoxa kyrkan anklagar ”politiskt inflytelserika kretsar i det grekiska etablissemanget”, för att medvetet ”avvisa den enligt författningen garanterade andliga rollen” som tillkommer den ortodoxa kyrkan i Grekland. Syftet med häktningen, menar den rysk-ortodoxa kyrkan, är att göra intryck på den i kölvattnet av den grekiska finanskrisen förargade västvärlden.

Anledningen till den indirekta kritiken mot statsminister Lukas Papademos regering, var häktningen under julhelgen av arkimandrit Ephraim, abbot för klostret Vatopedi på halvön Athos. Den grekiska polisen satte abboten på den berömda ”munkrepubliken” Athos i husarrest i hans egen klostercell. Han ska ha varit indragen i fastighetsbedrägerier med belopp i storleksordningen miljoner Euro.

Ärkeprästen Igor Jakimtschuk, sekreterare för förbindelser mellan ortodoxa kyrkor i Moskva patriarkatet, menade i en kommentar till den ryska nyhetsbyrån Interfax på tisdagen, den 27 december, att åtgärden var synnerligen diskutabel. Häktningen ska ha ägt rum strax efter att abboten återvänt till Athos från Moskva. I Moskva hade abbot Ephraim av Moskva patriarkatet fått tillbaka den utlånade reliken ”Guds Moders livrem”. Jakimtschuk meddelar: ”Vi är mycket bekymrade. Även om det skulle visa sig att arkimandrit Ephraim är skyldig till något, så innebär en häktning av en abbot en extrem sanktion.” Många anar ”en politisk bakgrund”, enligt ärkeprästen Jakimtschuk.

Enligt uppgift från det grekiska rättsväsendet kommer abbot Ephfraim att anklagas för pengatvätt och för bedrägeri. Han ska i samband med en fastighetsaffär ha försökt att, på statens bekostnad, köpa en lukrativ kontorsbyggnad nära Athen.

Fastighetsskandalen kring det berömda klostret på berget Athos i nordöstra Grekland tvingade två ministrar i Kostas Karamanlis konservativa regering att avgå, och den bidrog också till dess valnederlag hösten 2009. Redan i december 2010 fick abboten och hans högra hand, munken Arsenios, ett flera månader långt villkorligt fängelsestraff. Detta på grund av att de hade lockat en domare till korrupta manipulationer. En rättslig utredning gav vid handen att vinsten från korruptionen uppgick till mer än 100 miljoner Euro.

Abboten är tills vidare under bevakning i sin klostercell, uppger polisen. På grund av hälsoproblem kan Ephraim dock inte häktas för närvarande. Abboten kommer att ställas inför rätta tillsammans den 31 andra anklagade. Däremot kommer inte de ministrar som är inblandade i skandalen att dyka upp i rättssalen. Det grekiska parlamentet beslöt i februari att deras frist redan har gått ut.

Trots att abboten, före polisens ingripande, hade lovat att överlämna sig frivilligt, ryckte kustbevakningen ut under natten till förra lördagen med båtar och patrullerade intill halvön där berget Athos är beläget. I två närliggande städer hade man dessutom satt upp kontrollstationer där man genomsökte bilar och kontrollerade identitetshandlingar.

I fastighetsaffären ingick en sjö, som förmodligen inte ens hörde till klostret. Vistonida sjön i norra Grekland sägs ha överlåtits till den bysantinske kejsaren för nästan tusen år sedan. Det finns en diskussion om äktheten i dokumenten, och den konservativa regeringen har å sin sida bekräftat att de är äkta. Under åren 2006 till 2008 gjordes en utbytesaffär och kloster erhöll fast egendom istället för sjön. Den fasta egendomen bestod bland annat av en skog till ett uppskattat värde av 1,1 miljoner Euro. Denna uppskattning reviderades dock och värdet steg till över 200 miljoner Euro. Munkarna gjorde dessutom en bra affär då man sålde en kontorsfastighet i orten Olympia. Anskaffningsvärdet låg på 19,9 miljoner Euro och klostret sålde den för 41 miljoner Euro.

Kathpress 2011-12-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den rysk-ortodoxa kyrkan protesterar mot häktningen av en prominent abbot på berget Athos (Grekland). Den rysk-ortodoxa kyrkan anklagar ”politiskt inflytelserika kretsar i det grekiska etablissemanget”, för att medvetet ”avvisa den enligt författningen garanterade andliga rollen” som tillkommer den ortodoxa kyrkan i Grekland. Syftet med häktningen, menar den rysk-ortodoxa kyrkan, är att göra intryck på den i kölvattnet av den grekiska finanskrisen förargade västvärlden.

Anledningen till den indirekta kritiken mot statsminister Lukas Papademos regering, var häktningen under julhelgen av arkimandrit Ephraim, abbot för klostret Vatopedi på halvön Athos. Den grekiska polisen satte abboten på den berömda ”munkrepubliken” Athos i husarrest i hans egen klostercell. Han ska ha varit indragen i fastighetsbedrägerier med belopp i storleksordningen miljoner Euro.

Ärkeprästen Igor Jakimtschuk, sekreterare för förbindelser mellan ortodoxa kyrkor i Moskva patriarkatet, menade i en kommentar till den ryska nyhetsbyrån Interfax på tisdagen, den 27 december, att åtgärden var synnerligen diskutabel. Häktningen ska ha ägt rum strax efter att abboten återvänt till Athos från Moskva. I Moskva hade abbot Ephraim av Moskva patriarkatet fått tillbaka den utlånade reliken ”Guds Moders livrem”. Jakimtschuk meddelar: ”Vi är mycket bekymrade. Även om det skulle visa sig att arkimandrit Ephraim är skyldig till något, så innebär en häktning av en abbot en extrem sanktion.” Många anar ”en politisk bakgrund”, enligt ärkeprästen Jakimtschuk.

Enligt uppgift från det grekiska rättsväsendet kommer abbot Ephfraim att anklagas för pengatvätt och för bedrägeri. Han ska i samband med en fastighetsaffär ha försökt att, på statens bekostnad, köpa en lukrativ kontorsbyggnad nära Athen.

Fastighetsskandalen kring det berömda klostret på berget Athos i nordöstra Grekland tvingade två ministrar i Kostas Karamanlis konservativa regering att avgå, och den bidrog också till dess valnederlag hösten 2009. Redan i december 2010 fick abboten och hans högra hand, munken Arsenios, ett flera månader långt villkorligt fängelsestraff. Detta på grund av att de hade lockat en domare till korrupta manipulationer. En rättslig utredning gav vid handen att vinsten från korruptionen uppgick till mer än 100 miljoner Euro.

Abboten är tills vidare under bevakning i sin klostercell, uppger polisen. På grund av hälsoproblem kan Ephraim dock inte häktas för närvarande. Abboten kommer att ställas inför rätta tillsammans den 31 andra anklagade. Däremot kommer inte de ministrar som är inblandade i skandalen att dyka upp i rättssalen. Det grekiska parlamentet beslöt i februari att deras frist redan har gått ut.

Trots att abboten, före polisens ingripande, hade lovat att överlämna sig frivilligt, ryckte kustbevakningen ut under natten till förra lördagen med båtar och patrullerade intill halvön där berget Athos är beläget. I två närliggande städer hade man dessutom satt upp kontrollstationer där man genomsökte bilar och kontrollerade identitetshandlingar.

I fastighetsaffären ingick en sjö, som förmodligen inte ens hörde till klostret. Vistonida sjön i norra Grekland sägs ha överlåtits till den bysantinske kejsaren för nästan tusen år sedan. Det finns en diskussion om äktheten i dokumenten, och den konservativa regeringen har å sin sida bekräftat att de är äkta. Under åren 2006 till 2008 gjordes en utbytesaffär och kloster erhöll fast egendom istället för sjön. Den fasta egendomen bestod bland annat av en skog till ett uppskattat värde av 1,1 miljoner Euro. Denna uppskattning reviderades dock och värdet steg till över 200 miljoner Euro. Munkarna gjorde dessutom en bra affär då man sålde en kontorsfastighet i orten Olympia. Anskaffningsvärdet låg på 19,9 miljoner Euro och klostret sålde den för 41 miljoner Euro.

Kathpress 2011-12-27