Taizé möte med 30 000 ungdomar i Berlin

Omkring 30 000 kristna ungdomar kommer i morgon, onsdag, till Berlin för det 34:e europeiska ungdomsmötet i gemenskapen Taizé. Fram till och med söndag, den 1 januari, kommer mer än 160 församlingar att ta emot de gästande ungdomarna. Sedan 1978 anordnar Taizé internationella ungdomsmöten varje år kring nyår i någon europeisk storstad. Den ekumeniska gemenskapen i den lilla orten i den fransk regionen Bourgogne har sedan 1944 varit en samlingspunkt för ungdomar från hela världen. Till kommuniteten i Taizé hör omkring 100 bröder från mer än 25 länder. Bröderna hör till den katolska kyrkan respektive olika evangelika kyrkor.

Inför mötet har Taizé gemenskapen förmedlat hälsningar Påven Benedictus XVI på dess hemsida. Påven uppmanar deltagarna vid ungdomsmötet i Berlin att leva utan ”rädslans bojor”. Han uppmuntrar dem att ”visa tillitens väg för hela världen”. Tillit innebär inte ett blint lättsinne, betonar Benedictus XVI. Förtröstan strömmar ur ”tron på Kristus och den helige Andes liv i era hjärtan”, skriver påven till deltagarna. Tilliten leder till medkänsla och beredskap att ”ta sig an de många utmaningar och svårigheter som människor står inför i dag”.

Kathpress 2011-12-27