Anglikansk-katolsk dialog fortsätter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Redan under måndagen, den 23 november, började upptakten för fortsättningen av den officiella ekumeniska dialogen mellan den anglikanska och den katolska kyrkan. Upptaktskonferensen pågår i tre dagar och hålls i Rom, hos det Påvliga rådet för de kristnas enhet. Konferensens uppgift är att förbereda den tredje fasen av den internationella anglikansk-katolska kommissionens (ARCIC) överläggningar.

Överhuvudet för den världsvida anglikanska gemenskapen, ärkebiskop Rowan Williams av Canterbury, träffade i lördags påven Benedictus XVI i ett längre privat samtal. Båda beskrev efteråt mötet som ”hjärtligt” och bekräftade att de ekumeniska samtalen mellan be bägge kyrkorna kommer att fortsätta.
ARCIC-kommissionen började sitt arbete redan 1970. Den första fasen av överläggningar pågick fram till 1981 och behandlade främst frågor om förståelsen av eukaristin och synen på kyrkans ämbeten. Den andra fasen pågick mellan 1983 och 2003.

Efter mötet med påven i lördags förklarade ärkebiskop Rowan Williams i en intervju med Vatikanradion att den tredje fasen av ekumeniska överläggningar behöver ta itu med flera svårlösta frågor, som exempelvis synen på påvens roll i kyrkan och frågan om kvinnliga präster. Rowan förväntade sig inte att det blir lätt att finna konsensus i dessa frågor, men han underströk samtidigt att han finner det glädjande att påven så tydligt ställer sig bakom att fortsätta den ekumeniska dialogen med den anglikanska kyrkan.

Även påvens senaste dokument om ett förenklat förfarande för korporativa konversioner från den anglikanska till den katolska kyrkan kom upp i samtalet i lördags mellan påven och ärkebiskop Williams. I sin intervju med Vatikanradion sade Williams följande om just den frågan. ”Jag ville förstås ge uttryck för mitt missmod över det sätt på vilket konstitutionen ’Anglicanorum coetus’ blev offentliggjord. Många anglikaner, inklusive jag själv, känner sig undrande över omständigheterna under vilka dokumentet blev publicerat, däremot inte så mycket över själva dess innehåll. Jag uttryckte min personliga uppfattning om detta till påven, och jag hade intrycket av att han lyssnade med ett mycket vänligt sinnelag.”

Ärkebiskop Williams tog i radiointervjun också avstånd från att det nya påvliga dokumentet vore ett slags överraskningsanfall mot den anglikanska kyrkan: ”Människor blir romersk-katolska därför att de vill bli romersk-katolska, eftersom deras samvete bjuder dem att göra så, eftersom de tror att det är Guds vilja att de bör göra så. Och jag önskar dem Guds välsignelse för deras steg. Jag menar inte att man ska uppfatta det nya dokumentet som ett försök från den katolska kyrkans sida att ”fiska själar” i andra samfund, det tror jag inte alls är falllet.”
Kathpress 2009-11-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Redan under måndagen, den 23 november, började upptakten för fortsättningen av den officiella ekumeniska dialogen mellan den anglikanska och den katolska kyrkan. Upptaktskonferensen pågår i tre dagar och hålls i Rom, hos det Påvliga rådet för de kristnas enhet. Konferensens uppgift är att förbereda den tredje fasen av den internationella anglikansk-katolska kommissionens (ARCIC) överläggningar.

Överhuvudet för den världsvida anglikanska gemenskapen, ärkebiskop Rowan Williams av Canterbury, träffade i lördags påven Benedictus XVI i ett längre privat samtal. Båda beskrev efteråt mötet som ”hjärtligt” och bekräftade att de ekumeniska samtalen mellan be bägge kyrkorna kommer att fortsätta.
ARCIC-kommissionen började sitt arbete redan 1970. Den första fasen av överläggningar pågick fram till 1981 och behandlade främst frågor om förståelsen av eukaristin och synen på kyrkans ämbeten. Den andra fasen pågick mellan 1983 och 2003.

Efter mötet med påven i lördags förklarade ärkebiskop Rowan Williams i en intervju med Vatikanradion att den tredje fasen av ekumeniska överläggningar behöver ta itu med flera svårlösta frågor, som exempelvis synen på påvens roll i kyrkan och frågan om kvinnliga präster. Rowan förväntade sig inte att det blir lätt att finna konsensus i dessa frågor, men han underströk samtidigt att han finner det glädjande att påven så tydligt ställer sig bakom att fortsätta den ekumeniska dialogen med den anglikanska kyrkan.

Även påvens senaste dokument om ett förenklat förfarande för korporativa konversioner från den anglikanska till den katolska kyrkan kom upp i samtalet i lördags mellan påven och ärkebiskop Williams. I sin intervju med Vatikanradion sade Williams följande om just den frågan. ”Jag ville förstås ge uttryck för mitt missmod över det sätt på vilket konstitutionen ’Anglicanorum coetus’ blev offentliggjord. Många anglikaner, inklusive jag själv, känner sig undrande över omständigheterna under vilka dokumentet blev publicerat, däremot inte så mycket över själva dess innehåll. Jag uttryckte min personliga uppfattning om detta till påven, och jag hade intrycket av att han lyssnade med ett mycket vänligt sinnelag.”

Ärkebiskop Williams tog i radiointervjun också avstånd från att det nya påvliga dokumentet vore ett slags överraskningsanfall mot den anglikanska kyrkan: ”Människor blir romersk-katolska därför att de vill bli romersk-katolska, eftersom deras samvete bjuder dem att göra så, eftersom de tror att det är Guds vilja att de bör göra så. Och jag önskar dem Guds välsignelse för deras steg. Jag menar inte att man ska uppfatta det nya dokumentet som ett försök från den katolska kyrkans sida att ”fiska själar” i andra samfund, det tror jag inte alls är falllet.”
Kathpress 2009-11-23