Ny rapport om pedofilskandaler i kyrkan på Irland

Efter tre års arbete presenterades idag, den 26 november, på Irland en ny statlig utredning, den så kallade Murphy rapporten, om pedofili och sexuella övergrepp utförda av präster i ärkestiftet Dublin.  Rapporten, som omfattar nästan 700 sidor, säger att det inte finns något tvivel om att den katolska kyrkans ledning på Irland, inklusive de fyra föregående ärkebiskoparna i Dublin, under årtionden varit inblandade i att mörklägga dessa brott. Rapporten säger att även polisen och den irländska regeringen medverkat i mörkläggningen.  Både den irländska regeringen och den nuvarande ärkebiskopen i Dublin har idag kommenterat saken i starkt ångerfulla ordalag.

Rapporten visar hur de irländska myndigheterna överlät åt kyrkans ledare att ta hand om fallen rent internt kyrkligt istället för att anmäla dem vidare till rättsväsendet, så att de inte skulle bli kända i offentligheten. Det innebar i praktiken att offren blev rättslösa. Hundratals brott begångna mot barn från 1960-talet och ända in på 1990-talet blev aldrig föremål för någon rättslig prövning, eftersom man till varje pris ville undvika att svärta ner kyrkans anseende.

Ärkebiskop Diarmuid Martin i Dublin började sitt uttalande idag med orden: “Det är svårt att finna ord för att uttrycka vad jag känner idag… Inga ursäkter kommer någonsin att räcka till.”

Se även uttalandet idag av kardinal Desmond Connell, som var ärkebiskop av Dublin åren 1990-2004.

Källa: https://whispersintheloggia.blogspot.com  2009-11-26