Anglikanska konvertiter och celibatet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens presstalesman pater Federico Lombardi gjorde i söndags, den 1 nov., ett förtydligande med anledning av olika spekulationer som förekommit den senaste tiden inför publiceringen av påvens konstitution om korporativa konversioner för anglikaner i form av så kallade personalordinariat. Utifrån uppgifter som pater Lombardi fått från Troskongregationens chef kardinal William Levada, förklarade Lombardi att den påvliga konstitutionens text kommer att publiceras nu i slutet av denna vecka.

Det har förekommit en del spekulationer om att publiceringen av konstitutionen har försenats p g a oenigheter inom Vatikanen när det gäller celibatsreglerna för de anglikanska präster som nu önskar konvertera till den katolska kyrkan. I sitt uttlande säger Lombardi att anglikanska präster som redan idag är gifta, åtminstone i somliga fall, kommer att kunna bli katolska präster och fortsätta att leva som gifta. När det gäller sådana fall finns det redan sedan tidigare regler och en fungerande praxis. Vad däremot gäller ännu inte prästvigda anglikanska seminarister så rör det sig bara om ”rena spekulationer” när det ibland påstås att dessa personer generellt sett kommer att dispenseras från celibatskravet. Kanske kan det i enskilda fall finnas sådana undantag men – förklarade Lombardi i sitt uttalande –  ”man kommer i samarbete mellan respektive personalordinariat och biskopskonferens att utarbeta objektiva kriterier för att bedöma sådana fall. Dessa kriterier ska sedan godkännas av den Heliga Stolen.”
Ulf Jonsson 2009-11-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens presstalesman pater Federico Lombardi gjorde i söndags, den 1 nov., ett förtydligande med anledning av olika spekulationer som förekommit den senaste tiden inför publiceringen av påvens konstitution om korporativa konversioner för anglikaner i form av så kallade personalordinariat. Utifrån uppgifter som pater Lombardi fått från Troskongregationens chef kardinal William Levada, förklarade Lombardi att den påvliga konstitutionens text kommer att publiceras nu i slutet av denna vecka.

Det har förekommit en del spekulationer om att publiceringen av konstitutionen har försenats p g a oenigheter inom Vatikanen när det gäller celibatsreglerna för de anglikanska präster som nu önskar konvertera till den katolska kyrkan. I sitt uttlande säger Lombardi att anglikanska präster som redan idag är gifta, åtminstone i somliga fall, kommer att kunna bli katolska präster och fortsätta att leva som gifta. När det gäller sådana fall finns det redan sedan tidigare regler och en fungerande praxis. Vad däremot gäller ännu inte prästvigda anglikanska seminarister så rör det sig bara om ”rena spekulationer” när det ibland påstås att dessa personer generellt sett kommer att dispenseras från celibatskravet. Kanske kan det i enskilda fall finnas sådana undantag men – förklarade Lombardi i sitt uttalande –  ”man kommer i samarbete mellan respektive personalordinariat och biskopskonferens att utarbeta objektiva kriterier för att bedöma sådana fall. Dessa kriterier ska sedan godkännas av den Heliga Stolen.”
Ulf Jonsson 2009-11-03