Sista veckan av de afrikanska biskoparnas synod

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den afrikanska biskopssynoden avslutades i söndags; den pågick i Vatikanen under perioden 4 – 25 oktober. Arbetet har omfattat tre faser: först presenterades ett arbetsmaterial (Instrumentum laboris), sedan gjordes ett stort antal diskussionsinlägg vid plenumssamtal, och slutligen hölls diskussioner i mindre arbetsgrupper. Under synodens tredje och sista vecka har synoddeltagarna ägnat sig åt att behandla rapporter från de mindre arbetsgrupperna, samt finjusterat synodens slutdokument.

Måndagen den 19: oktober hade man en ledig dag, men under tisdagen och onsdagen fortsatte arbetet i grupperna. Konferensgeneralen, kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson från Cape Coast i Ghana, hade tillsammans med två andra biskopar sammanställt de 282 förslag som inkommit från de tolv arbetsgrupperna. Förslagen omarbetades till 54 propositioner som lästes upp på tisdag morgon och sedan diskuterades i de tolv grupperna på eftermiddagen samma dag. Förslag till ytterligare omarbetning lämnades in till sekretariatet. Propositionerna indelades i tre huvudkapitel: Försoning, rättvisa och fred, motsvarande synodens eget tema. De tre kapitlen försågs också med en teologisk introduktion. På lördagen lästes propositionerna åter upp och antogs innan de officiellt överlämnades till påven Benedictus XVI.

I enlighet med praxis för sådana biskopssynoder kommer dessa slutdokument eller ”propositioner” dock inte att publiceras i form av beslut, utan de ges vidare till påven som använder dem som grund för ett kommande synoddokument. Efter att slutpropositionerna färdigställts följde en presskonferens som simultantolkades till italienska, engelska, franska, spanska och portugisiska.

Två frågor i slutpropositionerna förtjänar ett särskilt omnämnande. Det gäller för det första det sätt på vilket internationella organisationer utför sitt humanitära arbete i Afrika. Synoddeltagarna börjar med att bekräfta det goda arbete som uträttas av olika FN-organ i Afrika vad gäller utveckling, fredsbevarande, försvar för kvinnors och barns rättigheter, samt för bekämpning av fattigdom och sjukdomar som HIV/AIDS, malaria, TBC etc. Samtidigt uttrycker biskoparna enhälligt att dessa internationella organisationer måste vara konsekventa och transparenta vid implementeringen av sina hjälpprogram. De uppmanar afrikanska länder att noga granska den hjälp som erbjuds innan den accepteras, för att försäkra sig om att den faktiskt tjänar det afrikanska folket. Framför allt avvisar synoden alla försök att förstöra och underminera viktiga afrikanska värden som rör familj och mänskligt liv (till exempel artikel 14 i det så kallade Maputo-protokollet och liknande förslag). Enligt den afrikanska traditionen är barn en gåva från Gud, oavsett om de föds inom eller utom äktenskapet.

En annan paragraf som synoddeltagarna är helt eniga om är nr. 33, där det står: ”Mänskligheten har mycket att vinna på att lyssna till påven Benedikt XVI:s visa råd i encyklikan Caritas in veritate. En ny och rättvis världsordning är inte bara möjlig utan nödvändig för hela mänsklighetens goda. Det behövs en förändring av det skuldtryck på fattiga nationer som nu bokstavligt talat dödar barn. De multinationella företagen måste upphöra med sin kriminella utarmning av miljön i den giriga exploateringen av naturens resurser. Det är en kortsiktig policy att underblåsa krig för att göra snabba vinster på kaos, på bekostnad av människors liv.”

Söndagen den 25 oktober firades avslutningen av den afrikanska biskopssynoden högtidligt med en påvlig mässa i Peterskyrkan. I sin predikan tackade påven synoddeltagarna för den framgångsrika synoden. Han tillkännagav också att nästa synod kommer att äga rum i Mellanöstern, dit han kommer att resa för att presentera arbetsmaterialet (Instrumentum laboris).

Kewong Isaac Ntani 2009-10-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den afrikanska biskopssynoden avslutades i söndags; den pågick i Vatikanen under perioden 4 – 25 oktober. Arbetet har omfattat tre faser: först presenterades ett arbetsmaterial (Instrumentum laboris), sedan gjordes ett stort antal diskussionsinlägg vid plenumssamtal, och slutligen hölls diskussioner i mindre arbetsgrupper. Under synodens tredje och sista vecka har synoddeltagarna ägnat sig åt att behandla rapporter från de mindre arbetsgrupperna, samt finjusterat synodens slutdokument.

Måndagen den 19: oktober hade man en ledig dag, men under tisdagen och onsdagen fortsatte arbetet i grupperna. Konferensgeneralen, kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson från Cape Coast i Ghana, hade tillsammans med två andra biskopar sammanställt de 282 förslag som inkommit från de tolv arbetsgrupperna. Förslagen omarbetades till 54 propositioner som lästes upp på tisdag morgon och sedan diskuterades i de tolv grupperna på eftermiddagen samma dag. Förslag till ytterligare omarbetning lämnades in till sekretariatet. Propositionerna indelades i tre huvudkapitel: Försoning, rättvisa och fred, motsvarande synodens eget tema. De tre kapitlen försågs också med en teologisk introduktion. På lördagen lästes propositionerna åter upp och antogs innan de officiellt överlämnades till påven Benedictus XVI.

I enlighet med praxis för sådana biskopssynoder kommer dessa slutdokument eller ”propositioner” dock inte att publiceras i form av beslut, utan de ges vidare till påven som använder dem som grund för ett kommande synoddokument. Efter att slutpropositionerna färdigställts följde en presskonferens som simultantolkades till italienska, engelska, franska, spanska och portugisiska.

Två frågor i slutpropositionerna förtjänar ett särskilt omnämnande. Det gäller för det första det sätt på vilket internationella organisationer utför sitt humanitära arbete i Afrika. Synoddeltagarna börjar med att bekräfta det goda arbete som uträttas av olika FN-organ i Afrika vad gäller utveckling, fredsbevarande, försvar för kvinnors och barns rättigheter, samt för bekämpning av fattigdom och sjukdomar som HIV/AIDS, malaria, TBC etc. Samtidigt uttrycker biskoparna enhälligt att dessa internationella organisationer måste vara konsekventa och transparenta vid implementeringen av sina hjälpprogram. De uppmanar afrikanska länder att noga granska den hjälp som erbjuds innan den accepteras, för att försäkra sig om att den faktiskt tjänar det afrikanska folket. Framför allt avvisar synoden alla försök att förstöra och underminera viktiga afrikanska värden som rör familj och mänskligt liv (till exempel artikel 14 i det så kallade Maputo-protokollet och liknande förslag). Enligt den afrikanska traditionen är barn en gåva från Gud, oavsett om de föds inom eller utom äktenskapet.

En annan paragraf som synoddeltagarna är helt eniga om är nr. 33, där det står: ”Mänskligheten har mycket att vinna på att lyssna till påven Benedikt XVI:s visa råd i encyklikan Caritas in veritate. En ny och rättvis världsordning är inte bara möjlig utan nödvändig för hela mänsklighetens goda. Det behövs en förändring av det skuldtryck på fattiga nationer som nu bokstavligt talat dödar barn. De multinationella företagen måste upphöra med sin kriminella utarmning av miljön i den giriga exploateringen av naturens resurser. Det är en kortsiktig policy att underblåsa krig för att göra snabba vinster på kaos, på bekostnad av människors liv.”

Söndagen den 25 oktober firades avslutningen av den afrikanska biskopssynoden högtidligt med en påvlig mässa i Peterskyrkan. I sin predikan tackade påven synoddeltagarna för den framgångsrika synoden. Han tillkännagav också att nästa synod kommer att äga rum i Mellanöstern, dit han kommer att resa för att presentera arbetsmaterialet (Instrumentum laboris).

Kewong Isaac Ntani 2009-10-29