Biskopar i England vill nu bli katoliker

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvens inbjudan till anglikaner att få konvertera till den katolska kyrkan med bevarande av sina egna traditioner har väckt uppståndelse världen över, inte minst i engelska medier. Påvens text – en så kallad apostolisk konstitution som blev offentligt känd i förra veckan men som ännu inte finns tillgänglig i sin helhet – vänder sig framför allt till de anglikanska grupper runt om i världen som redan mer eller mindre har klippt av banden med den engelska kyrkan och som nu önskar en förening med Rom. Främst bland dessa grupper är Traditional Anglican Communion i USA, som räknar omkring 400 000 medlemmar, och det är på deras uttryckliga begäran som konstitutionen har utarbetats.

Även i England börjar man nu reagera på påvens erbjudande, även om situationen i England delvis är en annan än i USA. Det finns i den engelska kyrkan (Church of England) en oro över de snabba förändringarna inom den anglikanska kyrkan – delvis parallella till utvecklingen inom Svenska kyrkan – och en stark splittring också mellan biskoparna. Men hittills har man knappast förväntat sig en konversionsvåg i större skala från den anglikanska kyrkan till den katolska kyrkan.

Det blev därför en överraskning då man igår, söndagen den 25 oktober, fick veta att flera biskopar i Church of England nu överväger att acceptera påvens erbjudande och bli katoliker. Biskopen av Chichester, John Hind, har i en intervju förklarat att han hellre vill vara en vanlig präst i den katolska kyrkan än en biskop i dagens anglikanska kyrka. Michael Nazir-Ali, biskop av Rochester, som har pakistansk bakgrund och är en av de flitigaste debattörerna i den inomanglikanska debatten, uttrycker samma önskan, om också något mindre uttryckligt. Att just han säger detta är litet förvånande, eftersom han vanligen brukar betecknas som evangelikal till sin inriktning. Biskopen av Fulham, John Broadhurst, som är ordförande i den oppositionella anglikanska rörelsen Forward in Faith, räknar med att omkring 1000 anglikanska präster kommer att konvertera till den katolska kyrkan och att ”det anglikanska experimentet” nu har kommit till vägs ände. Det finns ingen framtid för en kyrka som är så splittrad som den anglikanska, menar han.

Naturligtvis finns det också många anglikanska röster som varnar för masskonversioner och manar folk att stanna kvar i den anglikanska kyrkan. Men utvecklingen går nu mycket snabbt, och den kan följas dag för dag i engelska dagstidningar som Daily Telegraph, The Times och Daily Mail.

Per Beskow 2009-10-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvens inbjudan till anglikaner att få konvertera till den katolska kyrkan med bevarande av sina egna traditioner har väckt uppståndelse världen över, inte minst i engelska medier. Påvens text – en så kallad apostolisk konstitution som blev offentligt känd i förra veckan men som ännu inte finns tillgänglig i sin helhet – vänder sig framför allt till de anglikanska grupper runt om i världen som redan mer eller mindre har klippt av banden med den engelska kyrkan och som nu önskar en förening med Rom. Främst bland dessa grupper är Traditional Anglican Communion i USA, som räknar omkring 400 000 medlemmar, och det är på deras uttryckliga begäran som konstitutionen har utarbetats.

Även i England börjar man nu reagera på påvens erbjudande, även om situationen i England delvis är en annan än i USA. Det finns i den engelska kyrkan (Church of England) en oro över de snabba förändringarna inom den anglikanska kyrkan – delvis parallella till utvecklingen inom Svenska kyrkan – och en stark splittring också mellan biskoparna. Men hittills har man knappast förväntat sig en konversionsvåg i större skala från den anglikanska kyrkan till den katolska kyrkan.

Det blev därför en överraskning då man igår, söndagen den 25 oktober, fick veta att flera biskopar i Church of England nu överväger att acceptera påvens erbjudande och bli katoliker. Biskopen av Chichester, John Hind, har i en intervju förklarat att han hellre vill vara en vanlig präst i den katolska kyrkan än en biskop i dagens anglikanska kyrka. Michael Nazir-Ali, biskop av Rochester, som har pakistansk bakgrund och är en av de flitigaste debattörerna i den inomanglikanska debatten, uttrycker samma önskan, om också något mindre uttryckligt. Att just han säger detta är litet förvånande, eftersom han vanligen brukar betecknas som evangelikal till sin inriktning. Biskopen av Fulham, John Broadhurst, som är ordförande i den oppositionella anglikanska rörelsen Forward in Faith, räknar med att omkring 1000 anglikanska präster kommer att konvertera till den katolska kyrkan och att ”det anglikanska experimentet” nu har kommit till vägs ände. Det finns ingen framtid för en kyrka som är så splittrad som den anglikanska, menar han.

Naturligtvis finns det också många anglikanska röster som varnar för masskonversioner och manar folk att stanna kvar i den anglikanska kyrkan. Men utvecklingen går nu mycket snabbt, och den kan följas dag för dag i engelska dagstidningar som Daily Telegraph, The Times och Daily Mail.

Per Beskow 2009-10-26