Annons i New York Times uppmanar till utträde

En grupp ateister i USA som kallar sig för ”Freedom From Religion Foundation (FFRF)” lät förra fredagen publicera en helsidesannons i The New York Times med en direkt uppmaning till vad de benämner liberala och nominella katoliker att omedelbart lämna den katolska kyrkan.

 

Anledningen är att katolska kyrkan vill ta mänskligheten tillbaka till ”the Dark Ages” och att katolska biskopskonferensen har förklarat ”krig” mot kvinnor genom dess ställningstagande rörande preventivmedel. Detta ställningstagande som i förlängningen, enligt FFRF, orsakar misär, fattigdom och död. Vidare vill annonsen poängtera att den enskilde katoliken inte kan göra något för att ändra detta och att det är självbedrägeri att stanna kvar i den katolska kyrkan.

 

I annonsen liknas kvinnor i katolska kyrkan vid misshandlade fruar som trots att de blir slagna varje söndag ändå fortsätter att gå till kyrkan. I själva verket så är annonsen grovt kränkande inte bara mot katoliker i allmänhet utan de kvinnor i synnerhet som annonsen riktar sig till där de inte bara blir tillintetgjorda av kyrkan enligt FFRF utan även starkt misstänkliggjorda av FFRF som något av handlingsförlamade.

 

I tidskriften America kommenteras annonsen av teologen Tom Beaudoin, som undervisar vid det av Jesuitorden drivna Fordham University i New York.