”Kristna och muslimer delar samma öde”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Jean-Louis Tauran, president för det påvliga rådet för interreligiös dialog, betonade i ett samtal med den arabiska nyhetskanalen Al Jazeera, att de kristna i Mellanöstern ”är muslimernas bröder”. Genom intervjun i den arabiska TV-kanalen fick en representant för Vatikanen för första gången möjlighet att vända sig direkt till en muslimsk-arabisk publik. Kardinalen talade då bland annat om situationen för de kristna i Mellanöstern.

”De kristna i Mellanöstern delar samma öde med all andra medborgare i sina länder. Där inte fred råder, finns ingen framtid. Tyvärr anser många kristna i Mellanöstern att de måste lämna sitt land. Det kan man kanske förstå när man ser på fredssamtalen som visserligen fortgår, men utan att något slut är i sikte. De kristna tänker då på sina barns framtid och söker sig till en plats där de kan leva i säkerhet.” Kardinal Tauran påpekade då att kristendomen sedan sin begynnelse existerar i Mellanöstern. Därför är det en tragedi när de kristna måste lämna denna region. Även om kardinalen inte tror att det finns en ”samordnad kampanj” mot dessa och andra kristna som lever i länder som domineras av Islam, uttrycker han sin oro över uppkomsten av ”ett samhälle med två klasser” inom området: ”Uppriktigt sagt, jag vet inte om det finns en sådan koordinerad kampanj, men jag ser ju, att många kristna till exempel i Irak bragts om livet, och något liknande gäller även i många andra länder i Mellanöstern. Om detta rapporteras det varje dag i tidningarna. Man kan inte bortse ifrån att kristna ofta attackeras, och detta målmedvetet. Jag har ju under många år vistats i Mellanöstern och har då fått uppleva, hur de kristna känner sig. De känner sig som andra klassens medborgare i länder, där muslimerna är i majoritet.”

Tauran sade i sitt samtal med den saudiske journalisten Sami Zeidan, att angreppen mot de kristna inte utfördes av regeringar eller politiska grupper. Däremot rörde det sig om målmedvetna angrep från vissa fraktioner. Han nämnde fundamentalistiska grupperingar. Vatikanen ser då sin uppgift i att försvara ”de svaga och förföljda”, att stödja dem både i bön och att genom diplomatiska ansträngningar. När det gäller det Heliga landet så är inte minst pilgrimsfärder viktiga. De får kyrkans stöd för att visa de kristna där att de inte är ensamma. Men Tauran betonade också att Östkyrkans arbete är viktigt, i dess dagliga kontakt med myndigheter och medborgare av en annan tro.

”Jag hoppas, att den Arabiska våren förbättrar relationerna. Det var ju från början goda avsikter som stod bakom den. Rörelsen utgick från unga människor som söker efter värdighet, frihet och arbete. Dessa värden delas av kristna och muslimer. Men låt oss hoppas, att utvecklingen leder fram till en sommar, och inte en vinter.” Därför hoppas kardinalen att människorna i de av denna ”Arabellion” präglade länderna kan återuppliva dessa värderingar.” Och så uttrycker han sin förhoppning att politikerna i de arabiska länderna engagerar sig för det allmännas bästa, för mänskliga rättigheter och internationell rätt, ”varje samhälles grundpelare”. Man bör inte glömma historien. Den visar att våld och förtryck inte innebär någon lösning. Tauran avvisar också, som svar på journalistens fråga, en amerikansk religionsrepresentants påstående som betecknar Islam ”som det värsta onda”. I stället gäller det att fortsätta den dialog och de kontakter som har funnits sedan många århundraden tillbaka.

Kardinalen kom också in på Jerusalem, som ett särskilt problem. Utan att detta löses kommer det inte att finnas fred i Mellanöstern, men det får inte förbli öppet ”till sista minuten”. För att lösa det behövs det mycket intelligens och goda kunskaper om historien. Vatikanen förordar en internationellt erkänt juridisk status för den del av Jerusalem som omfattar de heliga platserna för de tre monoteistiska religionerna. Samtidigt vädjade kardinalen för respekt för dessa religioners heliga böcker. Vilka negativa konsekvenser en bristande respekt leder till har vi nyligen sett i Afghanistan.

Rädslan inför Islam är mest en fråga om okunskap, sade kardinalen också. Högerorienterade grupper som kritiserar Islam har oftast aldrig tittat i Koranen, aldrig träffat en troende muslim. Det gäller att ”undvika en kollision” betingad av ömsesidig ignorans. Därför måste ungdomen åter lära känna religionen – i Europa inte minst kristendomen. Huvudproblemet är en ”religiös analfabetism”, överallt. Men även i muslimska länder gäller det att informera om kristendomen på ett rättvist sätt, lade kardinal Tauran till i sitt samtal med Al Jazeera.

radiovaticana 2012-03-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Jean-Louis Tauran, president för det påvliga rådet för interreligiös dialog, betonade i ett samtal med den arabiska nyhetskanalen Al Jazeera, att de kristna i Mellanöstern ”är muslimernas bröder”. Genom intervjun i den arabiska TV-kanalen fick en representant för Vatikanen för första gången möjlighet att vända sig direkt till en muslimsk-arabisk publik. Kardinalen talade då bland annat om situationen för de kristna i Mellanöstern.

”De kristna i Mellanöstern delar samma öde med all andra medborgare i sina länder. Där inte fred råder, finns ingen framtid. Tyvärr anser många kristna i Mellanöstern att de måste lämna sitt land. Det kan man kanske förstå när man ser på fredssamtalen som visserligen fortgår, men utan att något slut är i sikte. De kristna tänker då på sina barns framtid och söker sig till en plats där de kan leva i säkerhet.” Kardinal Tauran påpekade då att kristendomen sedan sin begynnelse existerar i Mellanöstern. Därför är det en tragedi när de kristna måste lämna denna region. Även om kardinalen inte tror att det finns en ”samordnad kampanj” mot dessa och andra kristna som lever i länder som domineras av Islam, uttrycker han sin oro över uppkomsten av ”ett samhälle med två klasser” inom området: ”Uppriktigt sagt, jag vet inte om det finns en sådan koordinerad kampanj, men jag ser ju, att många kristna till exempel i Irak bragts om livet, och något liknande gäller även i många andra länder i Mellanöstern. Om detta rapporteras det varje dag i tidningarna. Man kan inte bortse ifrån att kristna ofta attackeras, och detta målmedvetet. Jag har ju under många år vistats i Mellanöstern och har då fått uppleva, hur de kristna känner sig. De känner sig som andra klassens medborgare i länder, där muslimerna är i majoritet.”

Tauran sade i sitt samtal med den saudiske journalisten Sami Zeidan, att angreppen mot de kristna inte utfördes av regeringar eller politiska grupper. Däremot rörde det sig om målmedvetna angrep från vissa fraktioner. Han nämnde fundamentalistiska grupperingar. Vatikanen ser då sin uppgift i att försvara ”de svaga och förföljda”, att stödja dem både i bön och att genom diplomatiska ansträngningar. När det gäller det Heliga landet så är inte minst pilgrimsfärder viktiga. De får kyrkans stöd för att visa de kristna där att de inte är ensamma. Men Tauran betonade också att Östkyrkans arbete är viktigt, i dess dagliga kontakt med myndigheter och medborgare av en annan tro.

”Jag hoppas, att den Arabiska våren förbättrar relationerna. Det var ju från början goda avsikter som stod bakom den. Rörelsen utgick från unga människor som söker efter värdighet, frihet och arbete. Dessa värden delas av kristna och muslimer. Men låt oss hoppas, att utvecklingen leder fram till en sommar, och inte en vinter.” Därför hoppas kardinalen att människorna i de av denna ”Arabellion” präglade länderna kan återuppliva dessa värderingar.” Och så uttrycker han sin förhoppning att politikerna i de arabiska länderna engagerar sig för det allmännas bästa, för mänskliga rättigheter och internationell rätt, ”varje samhälles grundpelare”. Man bör inte glömma historien. Den visar att våld och förtryck inte innebär någon lösning. Tauran avvisar också, som svar på journalistens fråga, en amerikansk religionsrepresentants påstående som betecknar Islam ”som det värsta onda”. I stället gäller det att fortsätta den dialog och de kontakter som har funnits sedan många århundraden tillbaka.

Kardinalen kom också in på Jerusalem, som ett särskilt problem. Utan att detta löses kommer det inte att finnas fred i Mellanöstern, men det får inte förbli öppet ”till sista minuten”. För att lösa det behövs det mycket intelligens och goda kunskaper om historien. Vatikanen förordar en internationellt erkänt juridisk status för den del av Jerusalem som omfattar de heliga platserna för de tre monoteistiska religionerna. Samtidigt vädjade kardinalen för respekt för dessa religioners heliga böcker. Vilka negativa konsekvenser en bristande respekt leder till har vi nyligen sett i Afghanistan.

Rädslan inför Islam är mest en fråga om okunskap, sade kardinalen också. Högerorienterade grupper som kritiserar Islam har oftast aldrig tittat i Koranen, aldrig träffat en troende muslim. Det gäller att ”undvika en kollision” betingad av ömsesidig ignorans. Därför måste ungdomen åter lära känna religionen – i Europa inte minst kristendomen. Huvudproblemet är en ”religiös analfabetism”, överallt. Men även i muslimska länder gäller det att informera om kristendomen på ett rättvist sätt, lade kardinal Tauran till i sitt samtal med Al Jazeera.

radiovaticana 2012-03-17