Antalet kvinnliga präster i anglikanska kyrkan stiger

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

The Tablet rappoterar i dag om att antalet kvinnliga präster i den anglikanska kyrkan (Church of England) är nu uppe i 3 500 till antalet, enligt de senaste siffrorna från den anglikanska kyrkan. Av 504 prästvigningar år 2011 var 49 procent (245) kvinnor.

Statistiken, som inte inkluderar prästvigningar från innevarande år, visar även att den anglikanska kyrkans totala antal präster (både avlönade och oavlönade) är 11 418, varav 31 procent kvinnor.

Vidare visar statistiken från den anglikanska kyrkan, att medan kvinnor innehar 23 procent av de avlönade tjänsterna står de för över hälften, 54 procent, av de oavlönade. Av den anglikanska kyrkans 3 575 kvinnliga präster är alltså 46 procent oavlönade, motsvarande siffror vad det gäller manliga präster, som uppgår till 7 843, är 18 procent.

The Tablet 2012-07-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

The Tablet rappoterar i dag om att antalet kvinnliga präster i den anglikanska kyrkan (Church of England) är nu uppe i 3 500 till antalet, enligt de senaste siffrorna från den anglikanska kyrkan. Av 504 prästvigningar år 2011 var 49 procent (245) kvinnor.

Statistiken, som inte inkluderar prästvigningar från innevarande år, visar även att den anglikanska kyrkans totala antal präster (både avlönade och oavlönade) är 11 418, varav 31 procent kvinnor.

Vidare visar statistiken från den anglikanska kyrkan, att medan kvinnor innehar 23 procent av de avlönade tjänsterna står de för över hälften, 54 procent, av de oavlönade. Av den anglikanska kyrkans 3 575 kvinnliga präster är alltså 46 procent oavlönade, motsvarande siffror vad det gäller manliga präster, som uppgår till 7 843, är 18 procent.

The Tablet 2012-07-03