kvinnliga präster

Filter

Datumintervall
Nästa vecka publiceras en bok med anledning av 100-årsminnet av förrförre påven, S:t Johannes Paulus II:s, födelsedag den 18 maj 1920. Boken är skriven av den italienske, katolske prästen fader...
av BERND HAGENKORD Man rapporterar inte om en händelse utan man rapporterar vad andra rapporterar om händelsen. Ungefär så karakteriserar en erfaren Vatikanjournalist det som han just nu gör i...
Kardinal Christoph Schönborn i Wien har förbjudit präster som arbetar med ”olydnadsuppropet” (Die Pfarrer-Initiative) från att resa, för att främja sin sak, enligt en läckt rapport från ett möte kardinalen...
The Tablet rappoterar i dag om att antalet kvinnliga präster i den anglikanska kyrkan (Church of England) är nu uppe i 3 500 till antalet, enligt de senaste siffrorna från...
Frågan om kvinnornas ställning i den katolska kyrkan är en ständigt aktuell och omdiskuterad fråga, som berörs i uttalanden av biskopar och lekmannaorganisationer. När exempelvis de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK...