Påven kritiserar genusteori och avvisar vigning av kvinnliga präster

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nästa vecka publiceras en bok med anledning av 100-årsminnet av förrförre påven, S:t Johannes Paulus II:s, födelsedag den 18 maj 1920. Boken är skriven av den italienske, katolske prästen fader Luigi Maria Epicoco, som är chef för Fides et Ratio-institutet för religiösa studier i Aquila, Italien, och innehåller bland annat flera korta intervjuer med nuvarande påven Franciskus, som en gång utnämndes till kardinal av Johannes Paulus.

Delar av dessa intervjuer publicerades tidigare i veckan i brittiska The Tablet. Där säger påven bland annat att Johannes Paulus lärde världen att sann tro och helighet finns i ”normaliteten i en person som lever i djup gemenskap med Kristus”. Genom att Johannes Paulus lät människor se att han var en människa, oavsett om han åkte skidor eller bad, gjorde utflykter eller led, hade ”varje gest, varje ord, varje val hos honom ett mycket djupare värde och satte spår”, framhåller Franciskus i intervjun i boken, som heter ”San Giovanni Paolo Magno” (vilket skulle vara ungefär ”S:t Johannes Paulus den Store” på svenska – övers. anm.).

Boken är framför allt en biografisk framställning av förrförre påvens liv men varje kapitel innehåller svar från påven Franciskus på frågor från fader Epicoco om Franciskus relation till Johannes Paulus och reflektioner över dennes andlighet, personlighet, viktiga livshändelser och undervisning. Samtalen skedde vid flera möten mellan juni 2019 och januari 2020.

Franciskus framhåller också att det råder ”total harmoni” mellan hans egna tankar och Johannes Paulus II:s undervisning om prästämbetet. På frågan om han tror att avskaffandet av det obligatoriska celibatet för de flesta katolska präster i den latinska riten skulle kunna vara ett sätt att hantera prästbrist, svarar Franciskus: ”Jag är övertygad om att celibatet är en gåva, en nåd, och jag följer i fotspåren till Paulus VI, Johannes Paulus II och Benedictus XVI och känner en stark skyldighet att se celibatet som en avgörande nåd som karaktäriserar den latinska delen av den katolska kyrkan. Det är en nåd.”

Fader Epicoco frågar också påven hur han ser på Johannes Paulus starka insisterande på att kvinnor inte kan bli präster eftersom Jesus bara valde män till apostlar: ”Frågan är inte längre öppen för diskussion eftersom Johannes Paulus deklaration [om att kyrkan inte har befogenhet att viga kvinnor – övers. anm.] var definitiv.” Franciskus understryker att hela frågan om kvinnliga präster röjer ett missförstånd om prästämbetets roll i kyrkan och ensidigt fokuserar på människors funktioner i, och inte deras betydelse för, kyrkan. Som Jungfru Maria, säger han, är kvinnor ofta de som ”lär kyrkan att gå genom natten i tillit till att gryningen kommer, även när dagsljuset är långt borta”.

Att påven Franciskus ofta talar om ondska får fader Epicoco att fråga var han ser ondskan i arbete i dag. ”Ett ställe är genusteorin”, svarar påven och preciserar att den har en ”farlig” kulturell avsikt att utradera varje skillnad mellan man och kvinna, maskulint och feminint, vilket skulle ”i dess rot förstöra” Guds mest grundläggande plan för människan: ”mångfald, skillnader; allt skulle bli homogent, neutralt. Det är en attack på olikheter, på Guds kreativitet och på män och kvinnor.” Franciskus understryker att han inte vill ”diskriminera någon” men är övertygad om att fred och välbefinnande bland människor måste baseras på realiteten att Gud skapade människor med skillnader, och att bara när vi accepterar – inte ignorerar – dessa skillnader kan människor verkligen föras samman.

The Tablet, 2020-02-05

https://www.thetablet.co.uk/news/12451/pope-francis-attacks-evil-of-gender-theory-?fbclid=IwAR3wdYRy7Sahmdr72EamMyKbd2dxsVRcx9VeURJCcqDyHelFrA6O4IKW1Ic

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nästa vecka publiceras en bok med anledning av 100-årsminnet av förrförre påven, S:t Johannes Paulus II:s, födelsedag den 18 maj 1920. Boken är skriven av den italienske, katolske prästen fader Luigi Maria Epicoco, som är chef för Fides et Ratio-institutet för religiösa studier i Aquila, Italien, och innehåller bland annat flera korta intervjuer med nuvarande påven Franciskus, som en gång utnämndes till kardinal av Johannes Paulus.

Delar av dessa intervjuer publicerades tidigare i veckan i brittiska The Tablet. Där säger påven bland annat att Johannes Paulus lärde världen att sann tro och helighet finns i ”normaliteten i en person som lever i djup gemenskap med Kristus”. Genom att Johannes Paulus lät människor se att han var en människa, oavsett om han åkte skidor eller bad, gjorde utflykter eller led, hade ”varje gest, varje ord, varje val hos honom ett mycket djupare värde och satte spår”, framhåller Franciskus i intervjun i boken, som heter ”San Giovanni Paolo Magno” (vilket skulle vara ungefär ”S:t Johannes Paulus den Store” på svenska – övers. anm.).

Boken är framför allt en biografisk framställning av förrförre påvens liv men varje kapitel innehåller svar från påven Franciskus på frågor från fader Epicoco om Franciskus relation till Johannes Paulus och reflektioner över dennes andlighet, personlighet, viktiga livshändelser och undervisning. Samtalen skedde vid flera möten mellan juni 2019 och januari 2020.

Franciskus framhåller också att det råder ”total harmoni” mellan hans egna tankar och Johannes Paulus II:s undervisning om prästämbetet. På frågan om han tror att avskaffandet av det obligatoriska celibatet för de flesta katolska präster i den latinska riten skulle kunna vara ett sätt att hantera prästbrist, svarar Franciskus: ”Jag är övertygad om att celibatet är en gåva, en nåd, och jag följer i fotspåren till Paulus VI, Johannes Paulus II och Benedictus XVI och känner en stark skyldighet att se celibatet som en avgörande nåd som karaktäriserar den latinska delen av den katolska kyrkan. Det är en nåd.”

Fader Epicoco frågar också påven hur han ser på Johannes Paulus starka insisterande på att kvinnor inte kan bli präster eftersom Jesus bara valde män till apostlar: ”Frågan är inte längre öppen för diskussion eftersom Johannes Paulus deklaration [om att kyrkan inte har befogenhet att viga kvinnor – övers. anm.] var definitiv.” Franciskus understryker att hela frågan om kvinnliga präster röjer ett missförstånd om prästämbetets roll i kyrkan och ensidigt fokuserar på människors funktioner i, och inte deras betydelse för, kyrkan. Som Jungfru Maria, säger han, är kvinnor ofta de som ”lär kyrkan att gå genom natten i tillit till att gryningen kommer, även när dagsljuset är långt borta”.

Att påven Franciskus ofta talar om ondska får fader Epicoco att fråga var han ser ondskan i arbete i dag. ”Ett ställe är genusteorin”, svarar påven och preciserar att den har en ”farlig” kulturell avsikt att utradera varje skillnad mellan man och kvinna, maskulint och feminint, vilket skulle ”i dess rot förstöra” Guds mest grundläggande plan för människan: ”mångfald, skillnader; allt skulle bli homogent, neutralt. Det är en attack på olikheter, på Guds kreativitet och på män och kvinnor.” Franciskus understryker att han inte vill ”diskriminera någon” men är övertygad om att fred och välbefinnande bland människor måste baseras på realiteten att Gud skapade människor med skillnader, och att bara när vi accepterar – inte ignorerar – dessa skillnader kan människor verkligen föras samman.

The Tablet, 2020-02-05

https://www.thetablet.co.uk/news/12451/pope-francis-attacks-evil-of-gender-theory-?fbclid=IwAR3wdYRy7Sahmdr72EamMyKbd2dxsVRcx9VeURJCcqDyHelFrA6O4IKW1Ic