Indonesiska muslimer hotar interreligiösa festivaler med våld

Ultrakonservativa muslimer i den indonesiska provinsen Västra Java har enligt medieuppgifter gått till storms mot interreligiösa festivaler. Tusentals buddhister, katoliker, protestanter, konfucianer, hinduer och muslimer väntas den 15 februari komma till städerna Bandung och Cirebon. Indonesiska medier citerade på torsdagen en talesperson för en ultrakonservativa ”Islamic Organisation Forum (Formasi), som motiverade hotet med orden: ”Vi är emot dessa möten då de innehåller element av polyteism, vilket strider mot islam.” Formasi har hotat att ”ta saken i egna händer” om inte arrangörerna ställer in festivalerna.

Den katolske prästen Antonius, Benny Susetyo betonade däremot att interreligiösa aktiviteter är nödvändiga för att motverka missförstånd. Susetyo är medlem i det rådgivande organ som president Joko Widodo inrättat för att befordra religiös tolerans i Indonesien. I Bandung planeras, enligt presstjänsten Ucanews, ett festtåg med företrädare för religionerna och politiska grupper, kulturevenemang och presentationer av de egna trosriktningarna.

I det huvudsakligen muslimska Indonesien håller enligt iakttagare militant politisk islam på att vinna ökat inflytande. Den befolkningsrikaste provinsen Västra Java med 48 miljoner invånare har blivit en högborg för radikal och extremistisk islam och har rykte om sig av vara Indonesiens mest intoleranta provins. I skottlinjen för islamisterna befinner sig framför allt kristna av olika konfessioner. Gång på gång utövar islamisterna påtryckningar med våld mot kyrkorna och kräver stängning av kyrkor och hindrar nybyggnad av kyrkor. Så sent som i början av februari protesterade muslimer i Bandung mot uppförandet av en kyrka.

Kathpress 2020-02-07

Detta är en nyhetstext.