Använd tekniken för miljövänligare semester

I ett uttalande 4 augusti inför världsturismdagen 27 september uppmanar kardinal Peter Turkson oss att använda digitala resurser för mer respektfullt semestrande.

När allt fler både planerar och redovisar sin semester i digitala forum, finns potential för såväl turister som turistindustri att använda dessa plattformar för att utveckla turism som har större respekt för de platser och människor som besöks.

Turkson skriver att digital innovation bör har som mål att ”främja inkludering, öka människors och lokala samhällens engagemang och nå en intelligent och rättvis resursförvaltning”.

Digitala resurser kan användas för att erbjuda bättre och mer anpassade tjänster, men också till att utbilda människor och locka till större gemensamt ansvarstagande för världen och till nya former av återvinning och återbruk.

Vatikanen hoppas på turism som ”ärar Gud och bekräftar mänsklig värdighet, ömsesidig kunskap, andligt syskonskap liksom kroppens och själens vederkvickelse.”

Red 2018-08-07

Källa: Crux