ekologi

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av BARBARA CROSTINI – Människans ansvar inför en hotande ekologisk kris. Ingen skulle förneka att påven Franciskus encyklika Lovad vare Du (Laudato si’) från år 2015 haft ett mycket stort genomslag...
I det nya avsnittet av Signumpodden presenteras årets sjunde nummer av tidskriften Signum, ett nummer som har tema ekologi. I avsnittet presenteras bland annat påven Franciskus apostoliska uppmaning Laudate Deum,...
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är författaren Anita Goldman. Goldman har ett långt författarskap bakom sig, som ofta rört sig kring kvinnans plats i religionen och kulturen men...
I en videosändning hyllar påven Franciskus unga klimataktivisters engagemang för klimatet. Deras ”vision” kan komma att utmana de vuxnas värld, sade påven med anledning av en konferens i Milano. Konferensen...
I ett uttalande 4 augusti inför världsturismdagen 27 september uppmanar kardinal Peter Turkson oss att använda digitala resurser för mer respektfullt semestrande. När allt fler både planerar och redovisar sin...
Under innevarande vecka kommer påven Franciskus att fullborda det sista utkastet till en encyklika om miljö, som är planerad att offentliggöras till sommaren, enligt ställföreträdande presschefen, fader Ciro Benedetti i...
Den länge emotsedda encyklikan från påven Franciskus om ”Människan och ekologin” kommer att offentliggöras i juni eller juli. Påven meddelade detta under flygresan från Sri Lanka till Filippinerna, enligt medföljande...