Påvens miljöencyklika på gång

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under innevarande vecka kommer påven Franciskus att fullborda det sista utkastet till en encyklika om miljö, som är planerad att offentliggöras till sommaren, enligt ställföreträdande presschefen, fader Ciro Benedetti i ett uttalande på måndagen. [Bilden: påven Franciskus håller ett anförande nära Isernia i södra Italien 5 juli 2014.]

Påven berättade om sina planer under flygningen mellan Sri Lanka och Filippinerna den 15 januari. ”Det är viktigt att det förflyter viss tid mellan denna publikation och nästa, alltså FN:s nästa toppmöte om klimatfrågor i Paris i december”, sade Franciskus. Det senaste toppmötet ägde rum i Lima, Peru, i december 2014. ”Det var inte mycket som beslutades i Peru”, sade påven. ”Jag blev besviken över bristen på mod.”

”En dialog mellan världsreligionerna är en nyckel till framgång i frågor rörande miljö och klimatförändring, liksom beträffande många andra frågor”, fortsatte han. Sedan den resan har påven hållit institutionerna i Vatikanen fokuserade på miljöfrågor.

Den 2 mars riktade han fokus mot Pan-Amazon Ecclesiastical Network (REPAM) till försvar för regnskogen i Amazonas och gav organisationen säte i Vatikanen för att ge den mera internationell uppmärksamhet. REPAM grundades i Brasilia i september 2014, inspirerad av påvens yttrande i Rio de Janeiro, med syftet att samla krafterna till försvar för regnskogen och de mänskliga rättigheterna för urinnevånarna, samt bidra till liknande satsningar på andra håll i världen. Nätverket syftar också till att främja alternativa utvecklingsmodeller, som bygger på solidaritet och inte på att låta samhällsutveckling och utnyttjandet av naturresurser styras enbart av ekonomiska intressen.

Amazonas är ett av världens viktigaste områden då det gäller jordens överlevnad och består av sex miljoner kvadratkilometer tropisk regnskog, som täcker områden i Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Franska Guinea, Peru, Surinam och Venezuela. Men 20 procent av detta världsarv har redan gått upp i rök genom skogsavverkning till förmån för multinationella företag och till förfång de 320 stammar av urinnevånare som lever där. ”Vatten är det viktigaste elementet för liv”, sade påven i Angelusbönen i söndags. ”Mänsklighetens framtid är avhängigt av våra möjligheter att rädda och dela med oss av tillgången på vatten.”

ANSA.it, 2015-03-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under innevarande vecka kommer påven Franciskus att fullborda det sista utkastet till en encyklika om miljö, som är planerad att offentliggöras till sommaren, enligt ställföreträdande presschefen, fader Ciro Benedetti i ett uttalande på måndagen. [Bilden: påven Franciskus håller ett anförande nära Isernia i södra Italien 5 juli 2014.]

Påven berättade om sina planer under flygningen mellan Sri Lanka och Filippinerna den 15 januari. ”Det är viktigt att det förflyter viss tid mellan denna publikation och nästa, alltså FN:s nästa toppmöte om klimatfrågor i Paris i december”, sade Franciskus. Det senaste toppmötet ägde rum i Lima, Peru, i december 2014. ”Det var inte mycket som beslutades i Peru”, sade påven. ”Jag blev besviken över bristen på mod.”

”En dialog mellan världsreligionerna är en nyckel till framgång i frågor rörande miljö och klimatförändring, liksom beträffande många andra frågor”, fortsatte han. Sedan den resan har påven hållit institutionerna i Vatikanen fokuserade på miljöfrågor.

Den 2 mars riktade han fokus mot Pan-Amazon Ecclesiastical Network (REPAM) till försvar för regnskogen i Amazonas och gav organisationen säte i Vatikanen för att ge den mera internationell uppmärksamhet. REPAM grundades i Brasilia i september 2014, inspirerad av påvens yttrande i Rio de Janeiro, med syftet att samla krafterna till försvar för regnskogen och de mänskliga rättigheterna för urinnevånarna, samt bidra till liknande satsningar på andra håll i världen. Nätverket syftar också till att främja alternativa utvecklingsmodeller, som bygger på solidaritet och inte på att låta samhällsutveckling och utnyttjandet av naturresurser styras enbart av ekonomiska intressen.

Amazonas är ett av världens viktigaste områden då det gäller jordens överlevnad och består av sex miljoner kvadratkilometer tropisk regnskog, som täcker områden i Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Franska Guinea, Peru, Surinam och Venezuela. Men 20 procent av detta världsarv har redan gått upp i rök genom skogsavverkning till förmån för multinationella företag och till förfång de 320 stammar av urinnevånare som lever där. ”Vatten är det viktigaste elementet för liv”, sade påven i Angelusbönen i söndags. ”Mänsklighetens framtid är avhängigt av våra möjligheter att rädda och dela med oss av tillgången på vatten.”

ANSA.it, 2015-03-23