Påvlig encyklika om ekologi kommer till sommaren

Den länge emotsedda encyklikan från påven Franciskus om ”Människan och ekologin” kommer att offentliggöras i juni eller juli. Påven meddelade detta under flygresan från Sri Lanka till Filippinerna, enligt medföljande journalister.

Under denna ”flygande presskonferens” berättade han att han skrivit en text som för närvarande granskas av troskongregationen och statssekretariatet. I mars kommer han att anslå en vecka för att färdigställa den slutliga versionen. I slutet av mars kommer man att börja översätta texten till olika språk. Det har i Rom annars talats om att denna läroskrivelse om bevarandet av naturen skulle offentliggöras vid en tidigare tidpunkt.

Meddelandet vid den ”flygande presskonferensen” kombinerade påven med en bestämd maning om att skydda miljön. Människan kan förlåta, men det kan aldrig naturen. Han betonade sambandet mellan gudstro och bevarande av skapelsen. Alla religioner är överens om att förstöringen av miljön måste stoppas.

En appell mot likgiltighet

En inblick i det förmodade innehållet i den påvliga skrivelsen gavs på tisdagen av kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga i Würzburg. Denne kände visserligen ännu inte till något om innehållet i utkastet till skrivelsen, men förmodade att man kunde emotse ett upprop mot likgiltigheten, lik det påven tidigare uttalat i Lampedusa. Ty fördömandet av likgiltigheten och overksamheten passar också in på den hittillsvarande reaktionen på klimatuppvärmningen, sade koordinatorn i kardinalsrådet för en reform av kurian: ”Det gäller att inse att det handlar faran för mänsklighetens undergång”. Han hade själv sett hur öar i Stillahavsområdet hotades av utplåning på grund av den stigande havsnivån. ”Inför det kan jag inte förhålla mig likgiltig”, sade Rodríguez Maradiaga.

Kardinalen, som själv kommer från Honduras, kritiserade också att klimatförändringen i betvivlas i många kretsar. Även USA:s och Kinas hållning, att på motsvarande sätt inte engagera, sig är betänklig. ”Så här kommer vi ingenstans”. Enligt den påvlige rådgivaren är det ekologiska problemet inte enbart en fråga om politik. Var och en av oss är ansvarig. Til syvende og sidst handlar det om att ”handla rätt mot skapelsen”.

Kathpres 2015-01-16