Påven Franciskus predikar i Manila

Påven Franciskus upprepade på fredagen sitt beröm av de kristna på Filippinerna när han uppmuntrade biskopar, präster, ordensfolk och prästseminarister att förkunna evangeliet, solidarisera sig med de fattiga och hjälpa dem som är ”bedrövade i anden”.

”Den filippinska kulturen har faktiskt formats genom tron. Filippiner är överallt kända för deras kärlek till Gud, ivriga fromhet och varma vördnad för Vår Fru och hennes rosenkrans”, sade påven i sin predikan vid en mässa i Manila på fredagsförmiddagen lokal tid. ”Detta fantastiska arv bär med sig en stark potential för mission.”

Påven firade mässa för präster, ordensfolk och prästseminarister i Manilas katedral för Vår Fru av den Obefläckade avlelsen. Hans predikan uppmanade de församlade till självrannsakan och att nå ut till alla delar av samhället.

”Vi förkunnar det glada budskapet om Guds obegränsade kärlek, barmhärtighet och förbarmande”, sade han. ”Vi förkunnar evangeliets glädje. För evangeliet är löftet om Guds nåd, som ensam kan ge helhet och helande åt vår brustna värld. Evangeliet kan inspirera byggandet av en sant rättvis och återlöst samhällsordning.” Han uppmanade Kyrkan på Filippinerna att ”erkänna och bekämpa orsakerna till den djupt rotade ojämlikheten och de orättvisor som fördärvar bilden av Filippinerna, och helt enkelt går emot det som Kristus lär”, sade påven vidare.

Han sade att enskilda kristna måste följa evangeliet och ”leva liv som präglas av ärlighet, integritet och omsorg om det gemensamma bästa”. Han underströk också behovet att skapa ”kretsar av integritet” och ”nätverk av solidaritet” som kan utvidgas till att ”omfamna och omvandla samhället genom profetisk vittnesbörd”.

Påven uppmanade biskopar, präster och ordensfolk att välkomna Guds ”försonande nåd”. Genom att citera aposteln Paulus menade han att detta betyder ”att förkasta världsliga perspektiv och se allting på nytt i Kristi ljus” och ”att vara de första att rannsaka våra samveten för att förstå våra egna misslyckanden och synder, och för att omfamna vägen till ständig omvändelse”.

”Hur ska vi kunna förkunna det nya med, och den befriande kraften i, Kristi kors till andra om vi själva vägrar tillåta Guds ord att skaka om vår självbelåtenhet, vår rädsla för förändring, våra små kompromisser med världens sätt att vara, vår ’andliga världslighet’?” frågade påven Franciskus.

Han underströk behovet att möta Herren i daglig bön och att i livet i gemenskap finna ”motivationen för en allt närmare förening med Herren i fullkomlig kärlek”. Omvändelse betyder också ”att leva liv som återspeglar fattigdomen hos Kristus, vars hela liv koncentrerades på att göra Faderns vilja och tjäna andra”.

Påven varnade för materialism och självbelåtenhet, vilket kan undvikas ”genom att vi själva blir fattiga” och förmår identifiera oss med ”de minsta av våra bröder och systrar”.

”Vi måste se saker och ting i ett nytt ljus och således ärligt och med integritet svara mot utmaningen att förkunna radikaliteten i evangeliet i ett samhälle som har slagit sig till ro med social utslagning, polarisering och skandalös ojämlikhet”.

Påven uppmanade särskilt unga präster, unga ordenspersoner och unga seminarister ”att dela glädjen och entusiasmen i er kärlek till Kristus och Kyrkan med var och en, speciellt med era kamrater”. Han sade vidare att de ska göra sig närvarande hos dem som är ”förvirrade och förtvivlade”, som är ”bedrövade i anden” och ”frestade att ge upp, att lämna skolan och att leva på gatan”.

”Förkunna skönheten och sanningen i det kristna budskapet till ett samhälle som är frestat av förvirrade föreställningar om sexualiteten, äktenskapet och familjen. Som ni vet är dessa realiteter utsatta för tilltagande attacker från mäktiga krafter vilka hotar att vanställa Guds plan för skapelsen och förråda själva de värden som har inspirerat och skapat allt det som är så gott i er kultur”, sade han till de unga män och kvinnor som var församlade.

Påven Franciskus noterade det kommande 500-årsjubileet av kristendomens ankomst till Filippinerna, år 2021. Han uttryckte ”tacksamhet för det arv som så många biskopar, präster, ordensmän och ordenskvinnor i tidigare generationer har lämnat efter sig. De arbetade inte bara med att predika evangeliet och bygga upp Kyrkan i detta land, utan också för att utforma ett samhälle inspirerat av evangeliets budskap om barmhärtighet, förlåtelse och solidaritet i tjänst för det gemensamma bästa”, sade han.

Senare under fredagen ska påven möta familjer på ”Mall of Asia Arena” i Manila. Han lämnar Filippinerna på måndag.

Catholic News Agency (CNA) 2015-01-15