Påven om religion och yttrandefrihet

Under sin pågående resa i Asien, på flyget mellan Sri Lanka och Filippinerna, fick påven Franciskus en fråga från en fransk journalist om debatten efter terrorattackerna i Paris. Här följer de centrala delarna av påvens svar:

“Jag anser att både religionsfrihet och yttrandefrihet är fundamentala mänskliga rättigheter. För att säga det rakt på sak, tänk på Paris! En sak stämmer: varje människa har rätt att fritt utöva sin religion, så länge det inte kränker andra. Och det är vad alla vill. För det andra; det är fel att i Guds namn eller i den egna religionens namn såra, bedriva krig eller döda. Vi är chockade över det som nu hänt. Men om man tänker bakåt i historien, ser man hur många krig som har förts i religionens namn. Tänk bara på Bartholomeusnatten [när hugenotter dödades av katoliker i Frankrike, övers. anm.]. Också vi har begått sådana synder som att döda i Guds namn, men det är fel. Religionen ska få utövas fritt, men den ska inte orsaka skada.”

“Varje person har friheten och rätten att uttrycka vad de anser, och även plikten att framföra vad de anser vara till det allmännas bästa. Om exempelvis parlamentsledamöter inte uttrycker sin åsikt om det gemensamma bästa, då sviker de sin plikt. Så folk måste ha denna frihet. Fast de ska inte kränka andra, för även om det är sant att man inte får reagera med våld, så är det ändå så att om herr Gasbarri, som är min vän, kränker min mamma, så få han en snyting av mig. Det är en normal reaktion. Att provocera och kränka andra folks religioner, det är inte rätt.” /…/ “Så många människor gör sig lustiga över och hetsar mot andra människors religion. De provocerar och när de gör det så kan det hända att de får samma reaktion som herr Gasbarri skulle få om han pratade kränkande om min mamma. Det finns en gräns, varje religion har sin värdighet. Jag kan inte hetsa mot en religion som värnar det mänskliga livet och den mänskliga personens värdighet. Jag använder detta exempel med min mamma för att illustrera att det finns gränser för yttrandefriheten.”

Källa: Kathrepss  2015-01-15

Den engelska texten till hela intervjun med påven finner man på denna länk:

https://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/francesco-filippine-38560/

Delar av intervjun (på italienska) kan ses i detta videoklipp från den italienska tv-sändaren RAI, där man också kan se att påvens ord om hur han skulle reagera om någon talade kränkande om hans mamma ingick i ett skämt med reseledaren för påvens Asienresa,  Alberto Gasbarri:

https://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-63a379fd-8418-42a3-bb6f-f6199b272614-tg1.html