Apple och religion

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Man kan inte säga annat än att Steve Jobs och Apple är ett spektakulärt fenomen. Detsamma gäller den rörelse som användarna och apparaten runt det hela kan betraktas som. Det tycks närmast ha blivit ett religionssurrogat; ord som ikon och kult väljs för att beskriva fenomenet. Datakoncernen Apple jämförs med och rentav identifieras som religion, exempelvis i Erik Helmerssons ledarartikel i Dagens Nyheter, idag den 26 augusti. Helmersson jämställer Steve Jobs med Jesus. Båda är frälsare. En parallell görs mellan Jobs budskap och Jesu bergspredikan, och så vidare. På liknande sätt som aposteln Paulus och kyrkan som institution behövs för att förmedla Kristus, så behövs nu en efterträdare till den avgående Jobs. Tre korta kommentarer faller mig in när jag läser Helmerssons text. För det första, det är ju intressant att kristendomen i vårt sekulariserade (eller kanske snarare postsekulariserade) samhälle ändå fortfarande fungerar som en given referensram. För det andra kan man undra om det ”bara” är en inte särskilt allvarligt menad jämförelse, eller om den ändå bär med sig en djupare syftning. För det tredje, religion beskrivs ofta som något farligt, våldsamt eller ovidkommande i vårt land. Med när man sätter den i relation till Apple ter sig saken kanske ändå annorlunda.

Fredrik Heiding

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Man kan inte säga annat än att Steve Jobs och Apple är ett spektakulärt fenomen. Detsamma gäller den rörelse som användarna och apparaten runt det hela kan betraktas som. Det tycks närmast ha blivit ett religionssurrogat; ord som ikon och kult väljs för att beskriva fenomenet. Datakoncernen Apple jämförs med och rentav identifieras som religion, exempelvis i Erik Helmerssons ledarartikel i Dagens Nyheter, idag den 26 augusti. Helmersson jämställer Steve Jobs med Jesus. Båda är frälsare. En parallell görs mellan Jobs budskap och Jesu bergspredikan, och så vidare. På liknande sätt som aposteln Paulus och kyrkan som institution behövs för att förmedla Kristus, så behövs nu en efterträdare till den avgående Jobs. Tre korta kommentarer faller mig in när jag läser Helmerssons text. För det första, det är ju intressant att kristendomen i vårt sekulariserade (eller kanske snarare postsekulariserade) samhälle ändå fortfarande fungerar som en given referensram. För det andra kan man undra om det ”bara” är en inte särskilt allvarligt menad jämförelse, eller om den ändå bär med sig en djupare syftning. För det tredje, religion beskrivs ofta som något farligt, våldsamt eller ovidkommande i vårt land. Med när man sätter den i relation till Apple ter sig saken kanske ändå annorlunda.

Fredrik Heiding