Påven och ekumeniken i Tyskland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, betonar vikten av ekumeniska möten mellan katoliker och protestanter i samband med att påven Benedictus XVI besöker Tyskland den 22–25 september. För påven har mötet med reformationens kyrka blivit en angelägen fråga, förklarar ärkebiskop Zollitsch i en intervju i den tyska tv-kanalen Deutsche Welle: ”Påven inser att ekumeniken i Tyskland är viktig. Han är också medveten om hur nödvändigt det är att uttala sig på ett avgörande sätt om Martin Luther som person.”

I intervjun berör ärkebiskopen också språket och terminologin, främst då frågan huruvida den evangeliska kyrkan från den katolska kyrkans sida betraktas som en ”kyrka”. Benedictus XVI kommer att möta evangeliska samtalspartners i egenskap av representanter för en kyrka, poängterar Zollitsch. Ärkebiskopen ser det som ett mycket gott tecken att ett ekumeniskt möte, med både dialog och gudstjänst, kommer till stånd i Erfurt. Ärkebiskopen påminde om att Martin Luther (1483–1546) vid tiden för sin vistelse som munk i augustinklostret i Erfurt 1505 till 1511 fortfarande var medlem i ”en katolsk kyrka”.

Benedictus XVI kommer under sitt fyra dagar långa besök i Tyskland att besöka Berlin, Erfurt och Freiburg. Det är hans första officiella statsbesök i Tyskland efter deltagandet i Världsungdomsdagarna i Köln år 2005, och ett besök i hans bayerska hemprovins år 2006. Zollitsch sade att Benedictus XVI är ”mycket väl informerad” om situationen i Tyskland. I sina tal kommer gästen inte att uppehålla sig enbart vid problemen. Påven vill ge människor mod, visa perspektiven in i framtiden och göra det tydligt vad det innebär att tro på Gud och vilket hopp som evangeliet kan ge.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel önskar sig ett ”stark och uppmuntrande tecken” för ekumeniken från påven under hans besök i Tyskland. Merkel säger också i en ny skrift från Konrad-Adenauer-Stiftelsen, som presenterades i Berlin på tisdagen, att påven Benedictus XVI:s resa skulle kunna ge en ”viktig orientering” i dessa kristider. I en tid när ”grunderna för våra kulturella värden och traditioner riskerar att falla i glömska” behövs det en ny gemensam trygghet. För detta skulle påvens besök i Tyskland kunna vara en impuls, för att ”stärka samhörighetens ande i kyrkliga sammanhang såväl som i politik och i samhälle”, menar Merkel. Den nya boken med titeln ”Politik och religion – Påven i Tyskland” innehåller 20 bidrag av författare inom politik, vetenskap och samhälle. Till författarna hör både protestanter och katoliker, liksom även representanter för islam och judendomen.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, betonar vikten av ekumeniska möten mellan katoliker och protestanter i samband med att påven Benedictus XVI besöker Tyskland den 22–25 september. För påven har mötet med reformationens kyrka blivit en angelägen fråga, förklarar ärkebiskop Zollitsch i en intervju i den tyska tv-kanalen Deutsche Welle: ”Påven inser att ekumeniken i Tyskland är viktig. Han är också medveten om hur nödvändigt det är att uttala sig på ett avgörande sätt om Martin Luther som person.”

I intervjun berör ärkebiskopen också språket och terminologin, främst då frågan huruvida den evangeliska kyrkan från den katolska kyrkans sida betraktas som en ”kyrka”. Benedictus XVI kommer att möta evangeliska samtalspartners i egenskap av representanter för en kyrka, poängterar Zollitsch. Ärkebiskopen ser det som ett mycket gott tecken att ett ekumeniskt möte, med både dialog och gudstjänst, kommer till stånd i Erfurt. Ärkebiskopen påminde om att Martin Luther (1483–1546) vid tiden för sin vistelse som munk i augustinklostret i Erfurt 1505 till 1511 fortfarande var medlem i ”en katolsk kyrka”.

Benedictus XVI kommer under sitt fyra dagar långa besök i Tyskland att besöka Berlin, Erfurt och Freiburg. Det är hans första officiella statsbesök i Tyskland efter deltagandet i Världsungdomsdagarna i Köln år 2005, och ett besök i hans bayerska hemprovins år 2006. Zollitsch sade att Benedictus XVI är ”mycket väl informerad” om situationen i Tyskland. I sina tal kommer gästen inte att uppehålla sig enbart vid problemen. Påven vill ge människor mod, visa perspektiven in i framtiden och göra det tydligt vad det innebär att tro på Gud och vilket hopp som evangeliet kan ge.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel önskar sig ett ”stark och uppmuntrande tecken” för ekumeniken från påven under hans besök i Tyskland. Merkel säger också i en ny skrift från Konrad-Adenauer-Stiftelsen, som presenterades i Berlin på tisdagen, att påven Benedictus XVI:s resa skulle kunna ge en ”viktig orientering” i dessa kristider. I en tid när ”grunderna för våra kulturella värden och traditioner riskerar att falla i glömska” behövs det en ny gemensam trygghet. För detta skulle påvens besök i Tyskland kunna vara en impuls, för att ”stärka samhörighetens ande i kyrkliga sammanhang såväl som i politik och i samhälle”, menar Merkel. Den nya boken med titeln ”Politik och religion – Påven i Tyskland” innehåller 20 bidrag av författare inom politik, vetenskap och samhälle. Till författarna hör både protestanter och katoliker, liksom även representanter för islam och judendomen.

Kathpress