Bristfällig religionskritik i Dagens Nyheter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Religion är långt ifrån alltid någonting gott och positivt i människors liv. Därför är det viktigt att påminna sig om att religiös tro och praxis inte får betraktas som immuna mot kritik. Religionskritiken fungerar inte sällan som ett nödvändigt, renande stålbad när religionen utvecklar bigotta, irrationella och destruktiva drag.

Det hindrar inte att även religionskritiken kan ha sina brister. Vi genomlever för närvarande knappast några glansdagar när det gäller kvaliteten på religionskritiken i svensk offentlig debatt. Två ledarkolumner av Lena Andersson i Dagens Nyheter under oktober månad illustrerar på ett tråkigt sätt detta fenomen.

I sin ledarkolumn den 23/10 tillskriver Lena Andersson ateisterna en kunskapssyn byggd på skarp analytisk filosofi, medan den stora massan av troende kopplas ihop med en fluffig hermeneutisk filosofi med ett förött sanningsbegrepp. Av bara farten glömmer hon bort raden av framstående troende analytiska filosofer, liksom även raden av framstående ateistiska hermeneutiska filosofer. Hennes uppdelning av ateister och teister på olika filosofigrenar saknar grund, och den andas fördom snarare än kunskap.

Ännu mer betänklig är hennes ledarkolumn den 9/10, där hon ger bilden av att filosofen Jürgen Habermas visar ett slags hycklad artighet inför religiös tro, men att han i verkligheten skulle sakna respekt för gudstron som intellektuell hållning. Efter flera års forskning på Habermas tänkande om religion har jag inte kunnat finna minsta spår av något sådant hos Habermas. Mig veterligen har heller ingen annan forskare på området tolkat Habermas som Andersson gör. Hennes beskrivning av Habermas är inte bara tendentiös; den är gripen ur luften.

Att kunskaperna om religion ofta är bristfälliga i vårt land är beklagligt. Men när rena fantasifoster duger som avstamp för inlägg på ledarsidan på landets största dagstidning borde varningslamporna ändå börja lysa. Livsåskådningsfrågorna är värda ett bättre öde. De spelar en avgörande roll för många enskilda människor och för samhället i stort.

Eftersom ledarredaktionen på Dagens Nyheter har avböjt att införa en replik med dessa påpekanden om Lena Andersons bägge ledarkolumner publicerar vi istället repliken i det nya numret av Signum som utkommer på fredag, den 19 november.

Ulf Jonsson

Ursprungligen publicerat i Signum nr 7 / 2010  (2010-11-17)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Religion är långt ifrån alltid någonting gott och positivt i människors liv. Därför är det viktigt att påminna sig om att religiös tro och praxis inte får betraktas som immuna mot kritik. Religionskritiken fungerar inte sällan som ett nödvändigt, renande stålbad när religionen utvecklar bigotta, irrationella och destruktiva drag.

Det hindrar inte att även religionskritiken kan ha sina brister. Vi genomlever för närvarande knappast några glansdagar när det gäller kvaliteten på religionskritiken i svensk offentlig debatt. Två ledarkolumner av Lena Andersson i Dagens Nyheter under oktober månad illustrerar på ett tråkigt sätt detta fenomen.

I sin ledarkolumn den 23/10 tillskriver Lena Andersson ateisterna en kunskapssyn byggd på skarp analytisk filosofi, medan den stora massan av troende kopplas ihop med en fluffig hermeneutisk filosofi med ett förött sanningsbegrepp. Av bara farten glömmer hon bort raden av framstående troende analytiska filosofer, liksom även raden av framstående ateistiska hermeneutiska filosofer. Hennes uppdelning av ateister och teister på olika filosofigrenar saknar grund, och den andas fördom snarare än kunskap.

Ännu mer betänklig är hennes ledarkolumn den 9/10, där hon ger bilden av att filosofen Jürgen Habermas visar ett slags hycklad artighet inför religiös tro, men att han i verkligheten skulle sakna respekt för gudstron som intellektuell hållning. Efter flera års forskning på Habermas tänkande om religion har jag inte kunnat finna minsta spår av något sådant hos Habermas. Mig veterligen har heller ingen annan forskare på området tolkat Habermas som Andersson gör. Hennes beskrivning av Habermas är inte bara tendentiös; den är gripen ur luften.

Att kunskaperna om religion ofta är bristfälliga i vårt land är beklagligt. Men när rena fantasifoster duger som avstamp för inlägg på ledarsidan på landets största dagstidning borde varningslamporna ändå börja lysa. Livsåskådningsfrågorna är värda ett bättre öde. De spelar en avgörande roll för många enskilda människor och för samhället i stort.

Eftersom ledarredaktionen på Dagens Nyheter har avböjt att införa en replik med dessa påpekanden om Lena Andersons bägge ledarkolumner publicerar vi istället repliken i det nya numret av Signum som utkommer på fredag, den 19 november.

Ulf Jonsson

Ursprungligen publicerat i Signum nr 7 / 2010  (2010-11-17)