Aralsjön skall räddas genom kristen insats

De kristna kyrkorna har tagit sig an att rädda Aralsjön, vars stora uttorkade areal räknas som den största av människan orsakade miljökatastrofen. I Kazakstan sysslar man sedan flera år med temat ”att också genom ambitionen bli ett modernt land”, säger ordföranden i Caritas i Kazakstan, Guido Trezzani i ett samtal med Vatikanens presstjänst Fides. Initiativen, att väcka människor till insikt om problemen, har bara börjat, säger Trezzani. En central uppgift för Caritas i regionen är emellertid utbildningssatsningar inom ramen för påven Franciskus social- och miljöencyklika Laudato si (Lovad vare du), att göra människor medvetna om skyddet för ”det gemensamma huset”.

Aralsjön. Foto: Wikimedia commons.

En ortodox vetenskapsman, Nikolaj W. Aladin från den ryska vetenskapsakademin i Sankt Petersburg, hör till de ledande forskare som särskilt inriktat sig på en insats för Aralsjön, enligt stiftelsen Pro Oriente, som åberopar sig på Fides. ”Enligt vad jag insett under de gångna åren bör de av människorna orsakade katastroferna också kunna åtgärdas av människorna”. Aladin är optimistisk: ”Om alla regeringar kring Aralsjön kunde samarbeta skulle vi kunna få ekonomiska medel från Världsbanken och rädda sjön.”

Världens fjärde största insjö tömdes gradvis på vatten under 1960-talet då sovjetregimen satsade på en intensiv odling av bomull i Centralasien. Man antar att huvudorsaken till katastrofen var den obetänksamma utbyggnaden av bevattningskanaler, ur vilka mycket vatten gick till spillo genom avdunstning. Endast några små och från varandra åtskilda sjöar återstår idag i gränsregionen mellan Kazakstan och Usbekistan.

Lyckade insatser mot vidare uttorkning har gjorts i norra delen av Aralsjön, där den i början av 2000-talet byggda Korakaidammen gjort det möjligt att lagra vatten i stället för att låta det sippra ned i sanden. ”Vi har gjort ett gott arbete beträffande den så kallade ’Lilla Aralsjön’, ett bäcken i norra delen av sjön, som uppstått genom den allmänna avtappningenoch nu skall vi göra vad som är möjligt i den mellersta och södra delen av sjön”, säger Aladin.

Kathpress 2019-08-19