Interreligiös dialog i Förenade Arabemiraten

Förenade Arabemiraten önskar intensifiera den interreligiösa dialogen mellan islam och kristendom. Enligt uppgifter under tisdagen från lokala massmedia, bildades i måndags i Abu Dhabi en ”interreligiös kommitté på hög nivå”, som skall verka för att dokumentet om broderskap mellan människor får spridning och omsätts i praktiken. Detta dokument undertecknades den 4 februari i Abu Dhabi av påve Franciskus och storimamen av Al-Ahzar, shejk Ahmad Mohammad Al-Tayyeb.

Kommitténs uppgifter är att implementera förslag och de mål som anges i den katolsk-muslimska avsiktsförklaringen. I ”Dokument om broderskap mellan alla människor för fredlig samlevnad i världen” fördömer påven och storimamen extremism i Guds namn samt förespråkar mänskliga rättigheter samt praktiskt samarbete religioner emellan, i frågor om konfliktlösning, miljövård och rättvisa i samhället.

Enligt uppgift ingår i kommittén bland andra ordföranden för det påvliga rådet för interreligiös dialog, biskop Miguel Ayuso Guixot, ordföranden för Al-Ahzaruniversitetet, Mohamed Mahrasawi, samt påvens personlige sekreterare, den egyptiske prästen Yoannis Lahzi Gaid. Vidare hör till kommittén en muslimsk domare och storimamens rådgivare, generalsekreteraren för det muslimska äldsterådet samt ordföranden för kultur- och turismavdelningen i Abu Dhabi.

Det åligger även kommittén att utöva uppsikt över ”Abrahamitiska familjens hus” i Abu Dhabi, som även skall verka för interreligiösa aktiviteter. Tidningen The National citerar vidare kronprins Mohamed bin Zayed, enligt vilken den nya kommittén skall verka för ”tolerans, samarbete och samlevnad” inte blott i Emiraten, utan även i andra delar av den muslimska världen.

Red. 2019-08-21