Årets sista nummer av Signum

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu till veckoslutet får prenumeranterna årets sista nummer av Signum i brevlådan. Numret bjuder bland annat på en utförlig presentation av en av fornkyrkans stora teologer, Origenes. Hans tankar om kristen spiritualitet fortsätter att vara inspirerande också idag. I kardinal Walter Kaspers artikel om nyevangelisering ställer en av vår tids ledande teologer frågan hur kristendomen kan fortsätta att vara en inspirerande kraft i människors liv också under det tredje millenniet.

I slutet av november presenterades en ny rapport som visar hur pedofilskandalerna kastar sina långa, mörka skuggor över kyrkan på Irland. Här på Signums hemsida har vi fortlöpande rapporterat om denna utveckling och i nya numret av Signum ger den irländska teologen och prästen Eamonn Conway en utförlig beskrivning och analys av denna tragiska historia. Också Signums ledare lyfter fram hur barn blir föremål för omänsklig behandling; denna gång handlar det om de apatiska flyktingbarnen här i Sverige.

Bland de övriga artiklarna finner man en intervju med chefen för Vatikanens astronomiska observatorium, en recension av Michaels Moores senaste film, en artikel om medeltida madonnabilder, liksom en skildring av kyrkans roll i händelserna i Polen 1989. Plus mycket annat.

Nu tar Signums redaktion paus i arbetet fram till trettonhelgen i början av 2010. Vi kan blicka tillbaka på ett osedvanligt händelserikt år med Signum. Tidskriften har fått en ny layout, en ny hemsida på internet har lanserats, redaktionen har flyttat till nya, fräscha lokaler på Slottsgränd i Uppsala, och redaktionen har fått en delvis ny sammansättning. Allt är upplagt för en ny årgång av Signum, den 36:e i ordningen sedan starten 1975. Vi hoppas att såväl nya prenumeranter som våra hittillsvarande prenumeranter ska finna mycket intressant och tankeväckande att läsa i våra spalter också under det nya året.

För Signums redaktion
Ulf Jonsson  2009-12-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu till veckoslutet får prenumeranterna årets sista nummer av Signum i brevlådan. Numret bjuder bland annat på en utförlig presentation av en av fornkyrkans stora teologer, Origenes. Hans tankar om kristen spiritualitet fortsätter att vara inspirerande också idag. I kardinal Walter Kaspers artikel om nyevangelisering ställer en av vår tids ledande teologer frågan hur kristendomen kan fortsätta att vara en inspirerande kraft i människors liv också under det tredje millenniet.

I slutet av november presenterades en ny rapport som visar hur pedofilskandalerna kastar sina långa, mörka skuggor över kyrkan på Irland. Här på Signums hemsida har vi fortlöpande rapporterat om denna utveckling och i nya numret av Signum ger den irländska teologen och prästen Eamonn Conway en utförlig beskrivning och analys av denna tragiska historia. Också Signums ledare lyfter fram hur barn blir föremål för omänsklig behandling; denna gång handlar det om de apatiska flyktingbarnen här i Sverige.

Bland de övriga artiklarna finner man en intervju med chefen för Vatikanens astronomiska observatorium, en recension av Michaels Moores senaste film, en artikel om medeltida madonnabilder, liksom en skildring av kyrkans roll i händelserna i Polen 1989. Plus mycket annat.

Nu tar Signums redaktion paus i arbetet fram till trettonhelgen i början av 2010. Vi kan blicka tillbaka på ett osedvanligt händelserikt år med Signum. Tidskriften har fått en ny layout, en ny hemsida på internet har lanserats, redaktionen har flyttat till nya, fräscha lokaler på Slottsgränd i Uppsala, och redaktionen har fått en delvis ny sammansättning. Allt är upplagt för en ny årgång av Signum, den 36:e i ordningen sedan starten 1975. Vi hoppas att såväl nya prenumeranter som våra hittillsvarande prenumeranter ska finna mycket intressant och tankeväckande att läsa i våra spalter också under det nya året.

För Signums redaktion
Ulf Jonsson  2009-12-17