Israel och Vatikanen i tröga förhandlingar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Företrädare för Israels regering och Heliga stolen har i dagarna avslutat en ny förhandlingsrunda i Rom om rättsliga frågor rörande den katolska kyrkans ställning i Israel. Samtalen ägde rum i det påvliga palatset i Vatikanen och genomfördes i en anda av ömsesidig välvilja, heter det i ett gemensamt uttalande. Förhandlingarna är planerade att fortsätta den 27 maj nästa år. Några närmare informationer om eventuella framsteg i samtalen har dock inte givits, varken från Vatikanens eller Israels sida.

Den israeliske fransiscanpatern David Jaeger, som leder Vatikanens förhandslingsdelegation, förklarade i en intervju med nyhetsbyrån AsiaNews att ”man har klarat av en del av sitt arbetsuppdrag, men att det ännu återstår en hel del arbete att göra.” Arbetet går långsamt framåt, eftersom de frågor som man har att reda ut är ganska komplexa till sin natur, tillade Jaeger i intervjun.

Förhandlingarna mellan Vatikanen och Israel pågår sedan tio år tillbaka, och de gäller bland annat skattefrågor och andra rättsliga frågor som berör den katolska kyrkan i Israel. De israeliska förhandlarna var efter den förra förhandlingsrundan mycket optimistiska om att man snart skulle nå fram till ett gemensamt avtal. Men det verkar nu ha tillkommit nya komplikationer i processen. Dagstidningen Jediot Achronot uppger att den israeliske vice utrikesministern och chefsförhandlaren Daniel Ayalon ska ha sagt att förhandlingarna har gått i baklås och att det som man hittills hade lyckats bli ense om nu har gått förlorat.

Inom kyrkliga kretsar i Israel heter det att förhandlingarna nu kretsar kring frågor om kyrkliga egendomar. För några av de heliga platserna finns det klara garantier för kyrkans möjligheter att få tillträde till dem. Det gäller exempelvis Gravkyrkan i Jerusalem. Men i andra fall är läget inte tydligt reglerat. Däremot verkar frågorna om beskattningen av kyrkligliga egendomar och verksamheter vara i stort sett lösta.

Kathpress 2009-12-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Företrädare för Israels regering och Heliga stolen har i dagarna avslutat en ny förhandlingsrunda i Rom om rättsliga frågor rörande den katolska kyrkans ställning i Israel. Samtalen ägde rum i det påvliga palatset i Vatikanen och genomfördes i en anda av ömsesidig välvilja, heter det i ett gemensamt uttalande. Förhandlingarna är planerade att fortsätta den 27 maj nästa år. Några närmare informationer om eventuella framsteg i samtalen har dock inte givits, varken från Vatikanens eller Israels sida.

Den israeliske fransiscanpatern David Jaeger, som leder Vatikanens förhandslingsdelegation, förklarade i en intervju med nyhetsbyrån AsiaNews att ”man har klarat av en del av sitt arbetsuppdrag, men att det ännu återstår en hel del arbete att göra.” Arbetet går långsamt framåt, eftersom de frågor som man har att reda ut är ganska komplexa till sin natur, tillade Jaeger i intervjun.

Förhandlingarna mellan Vatikanen och Israel pågår sedan tio år tillbaka, och de gäller bland annat skattefrågor och andra rättsliga frågor som berör den katolska kyrkan i Israel. De israeliska förhandlarna var efter den förra förhandlingsrundan mycket optimistiska om att man snart skulle nå fram till ett gemensamt avtal. Men det verkar nu ha tillkommit nya komplikationer i processen. Dagstidningen Jediot Achronot uppger att den israeliske vice utrikesministern och chefsförhandlaren Daniel Ayalon ska ha sagt att förhandlingarna har gått i baklås och att det som man hittills hade lyckats bli ense om nu har gått förlorat.

Inom kyrkliga kretsar i Israel heter det att förhandlingarna nu kretsar kring frågor om kyrkliga egendomar. För några av de heliga platserna finns det klara garantier för kyrkans möjligheter att få tillträde till dem. Det gäller exempelvis Gravkyrkan i Jerusalem. Men i andra fall är läget inte tydligt reglerat. Däremot verkar frågorna om beskattningen av kyrkligliga egendomar och verksamheter vara i stort sett lösta.

Kathpress 2009-12-22