Argentisk biskop erkänns som martyr

Enrique Angelelli (1923–1976), biskop av La Rioja i Argentina, har av den katolska kyrkan erkänts som martyr. På lördagen offentliggjorde Vatikanen ett dekret om detta från påven
Franciskus. Därmed kan Angelelli inom kort saligförklaras. Biskopen, som var motståndare till militärjuntan (1976–1983) under general Jorge Rafael Videla, miste den 4 augusti 1976 livet i en arrangerad bilolycka. Han anses vara den första biskopen som mördades under den latinamerikanska diktaturen.

Först 2014 dömde Argentinas högsta domstol två tidigare militärer för deras gärningar till livstids fängelsestraff. Påven Franciskus, tidigare ärkebiskop av Buenos Aires, ställde bevismaterial till förfogande för rättegången. År 2015 öppnade stiftet La Rioja på stiftsnivå saligförklaringsprocessen för Angelelli.

Med lördagens dekret erkände påve Franciskus även tre underverk, som skulle ha inträffat på förbön av katolska lekmän. Detta erkännande är förutsättningen för att helgonförklaringsprocessen ska fortsätta för italienaren Nunzio Sulprizio (1817–1836), liksom även saligförklaringsprocessen för mexikanskan Maria de la Concepción Cabrera Arias (1862–1937) och spanjorskan Maria Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia (1916–1975).

Kathpress 2018-06-09