Ärkebiskop Rowan Williams i Rom

Påven Benedictus XVI firar nu på lördag den 10 mars tillsammans med den anglikanska kyrkans primas, ärkebiskop Rowan Williams, en vespergudstjänst i den romerska kyrkan San Gregorio al Celio. Sedan 1989 och 1996 är det tredje gången som påven och den anglikanska kyrkans primas firar en ekumenisk gudstjänst i denna kyrka. Tidigare på lördagen tar påven emot Williams i en audiens i Vatikanen.

I ett meddelande från Vatikanens presstjänst i tisdags heter det att kyrkan San Gregorio al Celio, som ligger nära Colosseum, av båda konfessionerna erkänns som upphovet till kontakten mellan katoliker och anglikaner. Påven Gregorius I (590–604) sände i slutet av 500-talet från klostret på Caelius, en av Roms sju kullar, ut benediktinermunken Augustinus av Canterbury för mission bland anglosaxarna. Han blev den förste ärkebiskopen av Canterbury och därmed Williams föregångare.

Efter vespern skall Benedictus XVI och Williams gå till ett sidokapell för att gemensamt tända ett ljus. I denna S:t Gregorius cell skall det också sättas upp ett keltiskt kors från Canterbury för att erinra såväl katolska som anglikanska pilgrimer i Rom om ”deras längtan efter enhet”. Anledning till den ekumeniska gudstjänsten är att kamaldulensernas orden som har ett kloster på Celio-kullen har funnits under tusen år. De tog på 1500-talet över det benediktinerkloster som Gregorius den Store inrättade i sina föräldrars villa.

Williams besök i Rom vara flera dagar och på söndagen den 11 mars skall han leda gudstjänster i den anglikanska gemenskapen. På eftermiddagen kommer han att hålla ett föredrag över ämnet ”Det monastiska livet och ekumeniken”. På måndag den 12 mars skall han besöka klostret Montecassino som går tillbaka på Benedikt av Nursia (ca 480–547).

I tisdags tillkännagav det påvliga musikkapellet och kören i Westminster Abbey ännu ett ekumeniskt projekt. Den anglikanska kyrkokören skall på apostlarnas Petrus och Paulus fest den 29 juni sjunga tillsammans med Sixtinska musikkapellet vid den av påven Benedictus XVI firade mässan i Peterskyrkan. Det är första gången under sin mer än femhundraåriga historia som Sixtinska kapellets kör medverkar med en annan kör, heter det i ett gemensamt uttalande.

Kathpress 2012-03-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI firar nu på lördag den 10 mars tillsammans med den anglikanska kyrkans primas, ärkebiskop Rowan Williams, en vespergudstjänst i den romerska kyrkan San Gregorio al Celio. Sedan 1989 och 1996 är det tredje gången som påven och den anglikanska kyrkans primas firar en ekumenisk gudstjänst i denna kyrka. Tidigare på lördagen tar påven emot Williams i en audiens i Vatikanen.

I ett meddelande från Vatikanens presstjänst i tisdags heter det att kyrkan San Gregorio al Celio, som ligger nära Colosseum, av båda konfessionerna erkänns som upphovet till kontakten mellan katoliker och anglikaner. Påven Gregorius I (590–604) sände i slutet av 500-talet från klostret på Caelius, en av Roms sju kullar, ut benediktinermunken Augustinus av Canterbury för mission bland anglosaxarna. Han blev den förste ärkebiskopen av Canterbury och därmed Williams föregångare.

Efter vespern skall Benedictus XVI och Williams gå till ett sidokapell för att gemensamt tända ett ljus. I denna S:t Gregorius cell skall det också sättas upp ett keltiskt kors från Canterbury för att erinra såväl katolska som anglikanska pilgrimer i Rom om ”deras längtan efter enhet”. Anledning till den ekumeniska gudstjänsten är att kamaldulensernas orden som har ett kloster på Celio-kullen har funnits under tusen år. De tog på 1500-talet över det benediktinerkloster som Gregorius den Store inrättade i sina föräldrars villa.

Williams besök i Rom vara flera dagar och på söndagen den 11 mars skall han leda gudstjänster i den anglikanska gemenskapen. På eftermiddagen kommer han att hålla ett föredrag över ämnet ”Det monastiska livet och ekumeniken”. På måndag den 12 mars skall han besöka klostret Montecassino som går tillbaka på Benedikt av Nursia (ca 480–547).

I tisdags tillkännagav det påvliga musikkapellet och kören i Westminster Abbey ännu ett ekumeniskt projekt. Den anglikanska kyrkokören skall på apostlarnas Petrus och Paulus fest den 29 juni sjunga tillsammans med Sixtinska musikkapellet vid den av påven Benedictus XVI firade mässan i Peterskyrkan. Det är första gången under sin mer än femhundraåriga historia som Sixtinska kapellets kör medverkar med en annan kör, heter det i ett gemensamt uttalande.

Kathpress 2012-03-07