Ekumenisk sång i Rom

Den världsberömda kören från Westminster Abbey, den anglikanska katedralen, i London har fått en inbjudan att sjunga i S:t Peterskyrkan i Rom. Inbjudan kommer ifrån ledaren för Cappella Musicale Pontificia “Sistina”. Kören från Westminster Abbey kommer att tillsammans med Sixtinska kapellets kör sjunga under gudstjänsterna som firas på Petrus och Paulus festdag i juni. Gudstjänsterna kommer att sändas i television över hela världen.

Inbjudan kom efter påvens besök i Westminster Abbey under sitt statsbesök till England och Skottland 2010, då Benedictus XVI deltog i en kvällsbön som hölls vid graven av S:t Edvard Bekännaren tillsammans med den anglikanske ärkebiskopen Rowan Williams.

Påven Benedictus XVI har uttryckt en önskan om att festligheterna och samarbetet utformas på ett sätt som återspeglar körernas uppdrag att vittna om Kristus och att samarbetet mellan de två liturgiska och kulturella traditionerna ömsesidigt kan berika varandra, inte minst då de båda körerna delar skyddspatron i S:t Petrus. Körerna kommer att sjunga under vespern inför festdagen i den stora basilikan San Paulo fuori le mura och i den högtidliga gudstjänsten i Peterskyrkan som påven leder på Petrus och Paulus festdag den 29 juni.

Som ett uttryck för den gemensamma kristna tron kommer körerna tillsammans sjunga verk från den romerska traditionen av bland andra Palestrina och Perosi. Kören från Westminster Abbey kommer att sjunga verk från den anglikanska traditionen i början och slutet av gudstjänsterna.

Vid besöket i Italien kommer den engelska kören även att ge ett offentligt uppträdande i basilikan S:ta Maria Maggiore och sjunga aftonsång i S:ta Maria sopra Minerva. Kören kommer även resa till benediktinerklostret i Montecassino för att sjunga i gudstjänster som hålls av kommuniteten. Som en del av förberedelserna kommer även Sixtinska kappellets kör besöka London och ge en konsert i Westminister Cathedral den sjätte maj.

Dekanen i Wesminster Abbey, John Hall gläds över inbjudan från Vatikanen ”Detta är en frukt av påvens minnesvärda besök i England där vår kör gjorde en stor insats i det ekumeniska firandet och jag blir uppmuntrad av den helige faderns vilja att ta del av den rika anglikanska traditionen. Det är av stor vikt att kristna från olika traditioner ber tillsammans och kan berikas av varandra.”

Dr. Rowan Williams, den anglikanska kyrkans ärkebiskop, säger i ett uttalande att: ”Jag är mycket glad över att kören från Westminster Abbey kommer att delta i firandet av S:t Petrus i Rom. S:t Petrus är skyddspatronen för Westminster Abbey och att gemensamt fira hans apostoliska iver och förebildliga exempel är en kraftfull påminnelse om våra kyrkors kallelse att förbli trogna det apostoliska vittnesbördet i dag. Som Petrus skriver i första Petrusbrevet: Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus.”

Den katolske ärkebiskopen av Westminster, Vincent Nichols säger i ett uttalade att han ”Välkomnar denna generösa ekumeniska gest från Heliga stolen. Den signalerar ömsesidig uppskattning av musikaliska och andliga traditioner. Jag ser fram emot att välkomna Sixtinska kapellets kör till Westminster Cathedral där de den 6 maj kommer det att sjunga för första gången i detta land. Konserten kommer att bli ett historiskt ögonblick.”

Catholic Herald 2012-03-07

https://www.westminster-abbey.org/press/news/news/2012/march/the-holy-see-invites-westminster-abbey-choir-to-sing-at-st-peters-in-rome

 

 

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den världsberömda kören från Westminster Abbey, den anglikanska katedralen, i London har fått en inbjudan att sjunga i S:t Peterskyrkan i Rom. Inbjudan kommer ifrån ledaren för Cappella Musicale Pontificia “Sistina”. Kören från Westminster Abbey kommer att tillsammans med Sixtinska kapellets kör sjunga under gudstjänsterna som firas på Petrus och Paulus festdag i juni. Gudstjänsterna kommer att sändas i television över hela världen.

Inbjudan kom efter påvens besök i Westminster Abbey under sitt statsbesök till England och Skottland 2010, då Benedictus XVI deltog i en kvällsbön som hölls vid graven av S:t Edvard Bekännaren tillsammans med den anglikanske ärkebiskopen Rowan Williams.

Påven Benedictus XVI har uttryckt en önskan om att festligheterna och samarbetet utformas på ett sätt som återspeglar körernas uppdrag att vittna om Kristus och att samarbetet mellan de två liturgiska och kulturella traditionerna ömsesidigt kan berika varandra, inte minst då de båda körerna delar skyddspatron i S:t Petrus. Körerna kommer att sjunga under vespern inför festdagen i den stora basilikan San Paulo fuori le mura och i den högtidliga gudstjänsten i Peterskyrkan som påven leder på Petrus och Paulus festdag den 29 juni.

Som ett uttryck för den gemensamma kristna tron kommer körerna tillsammans sjunga verk från den romerska traditionen av bland andra Palestrina och Perosi. Kören från Westminster Abbey kommer att sjunga verk från den anglikanska traditionen i början och slutet av gudstjänsterna.

Vid besöket i Italien kommer den engelska kören även att ge ett offentligt uppträdande i basilikan S:ta Maria Maggiore och sjunga aftonsång i S:ta Maria sopra Minerva. Kören kommer även resa till benediktinerklostret i Montecassino för att sjunga i gudstjänster som hålls av kommuniteten. Som en del av förberedelserna kommer även Sixtinska kappellets kör besöka London och ge en konsert i Westminister Cathedral den sjätte maj.

Dekanen i Wesminster Abbey, John Hall gläds över inbjudan från Vatikanen ”Detta är en frukt av påvens minnesvärda besök i England där vår kör gjorde en stor insats i det ekumeniska firandet och jag blir uppmuntrad av den helige faderns vilja att ta del av den rika anglikanska traditionen. Det är av stor vikt att kristna från olika traditioner ber tillsammans och kan berikas av varandra.”

Dr. Rowan Williams, den anglikanska kyrkans ärkebiskop, säger i ett uttalande att: ”Jag är mycket glad över att kören från Westminster Abbey kommer att delta i firandet av S:t Petrus i Rom. S:t Petrus är skyddspatronen för Westminster Abbey och att gemensamt fira hans apostoliska iver och förebildliga exempel är en kraftfull påminnelse om våra kyrkors kallelse att förbli trogna det apostoliska vittnesbördet i dag. Som Petrus skriver i första Petrusbrevet: Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus.”

Den katolske ärkebiskopen av Westminster, Vincent Nichols säger i ett uttalade att han ”Välkomnar denna generösa ekumeniska gest från Heliga stolen. Den signalerar ömsesidig uppskattning av musikaliska och andliga traditioner. Jag ser fram emot att välkomna Sixtinska kapellets kör till Westminster Cathedral där de den 6 maj kommer det att sjunga för första gången i detta land. Konserten kommer att bli ett historiskt ögonblick.”

Catholic Herald 2012-03-07

https://www.westminster-abbey.org/press/news/news/2012/march/the-holy-see-invites-westminster-abbey-choir-to-sing-at-st-peters-in-rome