Westminster Cathedral

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den katolske ärkebiskopen av Westminster [överhuvud för katolska kyrkan i England och Wales], kardinal Vincent Nichols, välkomnar utredningen om nedskärningarna i välfärden. Han försvarade sin kritik mot den brittiska regeringens...
Många nu och tidigare aktiva deltagare i olympiader väntas komma till London den 28 juli till en stor gudstjänst med anledning av att de olympiska sommarspelen öppnas. Storbritanniens katolska biskopar...
Den världsberömda kören från Westminster Abbey, den anglikanska katedralen, i London har fått en inbjudan att sjunga i S:t Peterskyrkan i Rom. Inbjudan kommer ifrån ledaren för Cappella Musicale Pontificia...