Ärkebiskopen av Minsk går i pension

Tadeusz Kondrusiewicz, ärkebiskop av den belarusiska huvudstaden Minsk, går i pension. Påven Franciskus mottog avskedsansökan från ärkebiskopen på dennes 75-årsdag i söndags. Detta har Vatikanen meddelat. Som apostolisk administrator under vakansen har den 75-årige dominikanen Kazimierz Wielikosielec utnämnts. Han hade hittills varit hjälpbiskop i stiftet Pinsk.

Den utbildade maskiningenjören Kondrusiewicz hade lett den romersk-katolska kyrkan i Minsk sedan år 2007, och sedan 2015 hade han även varit ordförande för den belarusiska biskopskonferensen. Dessförinnan hade han från år 1989 varit apostolisk administrator för ärkestiftet Minsk, och från 1991 apostolisk administrator för det nyinrättade stiftet för den europeiska delen av Ryssland. Ur detta stift upprättades år 2002 stiftet Guds Moder med säte i Moskva, och för detta blev han den förste ärkebiskopen. I denna egenskap framträdde han ofta offentligt.

Kondrusiewicz väckte nyligen internationell uppmärksamhet, så han understödde demokratirörelsens protester mot president Aleksandr Lukasjenko. I slutet av augusti stoppades han vid gränsen av belarusiska tjänstemän, då han i egenskap av ordförande för sitt lands biskopskonferens hade besökt grannlandet Polen. Inte förrän strax före jul upphävde regeringen inreseförbudet. Bland andra påven Franciskus hade via ett särskilt sändebud intervenerat mot åtgärderna.

Kathpress 2021-01-03

Detta är en nyhetstext.