Ärkebiskopen i Tijuana kräver investeringar i Mellanamerika

Med tanke på de cirka 6 000 migranter från Mellanamerika, som nu befinner sig i Mexiko, har ärkebiskop Francisco Moreno Barrón uppmanat USA och Mexiko att vidta gemensamma ansträngningar för förbättring av levnadsvillkoren för befolkningen deras ursprungsländer. Det måste till investeringar så att människorna inte längre tvingas lämna dem på grund av fattigdom och avsaknad av framtidsutsikter.

På grund av fientliga demonstrationer, men även övergrepp mot migranterna har en negativ bild av Tijuana spritts över världen. ”Den är inte rättvisande, det är inte så här i verkligheten. Tijuana har alltid haft ett öppet hjärta och en öppen famn för migranter”, enligt Moreno Barrón i dagstidningen El Mexicano på tisdagen.

Vid veckoslutet försökte omkring 500 migranter i en närmast fredlig demonstration storma gränsen till USA. Mexikanska myndigheter och amerikanska gränsvakter trängde dem tillbaka. Därvid satte USA-styrkorna in tårgas. Mexiko tog fast ett hundratal personer, som utvisades till sina hemländer.

Den övervägande delen av migranterna tillhörde den så kallade ”Karavanen” från Honduras, som bröt upp i mitten av oktober i riktning mot USA. De har samlats upp i en idrottsanläggning i Tijuana nära gränsen.

Kathpress 2018-11-27