Kardinal Newman rycker närmare en helgonförklaring

Salige John Henry Newman (1801–1890) kan komma att helgonförklaras så tidigt som nästa år efter att ett andra mirakel som kan knytas till honom har godkänts, uppger brittiska Catholic Herald som bland annat citerar biskop Philip Egan av Portsmouth som i ett elektroniskt nyhetsbrev skriver att det ”ser ut som om Newman, om allt går som det är tänkt, kan helgonförklaras under nästa år”.

Fader Ignatius Harrison som ansvarar för att driva Newmans helgonförklaringsprocess i Rom bekräftar att vad som återstår är ett formellt godkännande dels av en kommission bestående av några biskopar, dels av påven Franciskus. Enligt uppgift ska Vatikanens kongregation (ungefär departement – övers. anm.) för helgonförklaringar och ärkestiftet Chicago ha godkänt att ett mirakulöst tillfrisknande av en kvinna i Chicago kan tillskrivas kardinal Newmans förböner. En uppskattning är att en kanonisering kan äga rum efter påsk 2019.

Kvinnan i Chicago uppges ha bett om Newmans förböner under en livshotande graviditet som hon sedan helt plötsligt, enligt de behandlande läkarna, snabbt och oförklarligt har hämtat sig ifrån. Det normala kravet för en helgonförklaring är att ett ytterligare mirakel, utöver det som måste ha skett före saligförklaringen som alltså är första steget, kan knytas till personen i fråga. När ett sådant andra konstaterat mirakel föreligger, ligger vägen öppen för kanonisering.

Salige John Henry Newman var en av de mest kända konvertiterna från anglikanska till katolska kyrkan under 1800-talet. Han var en mycket uppskattad anglikansk teolog och präst som grundade den så kallade Oxfordrörelsen i syfte att återanknyta den anglikanska gemenskapen till dess katolska rötter. Efter att han själv konverterat till katolska kyrkan blev han utnämnd till kardinal av påven Leo XIII. Han dog i Birmingham 1890, i en ålder av 89 år, efter att ha grundat kyrkan och prästgemenskapen Birmingham Oratory.

Hans omfattande teologiska författarskap har fått många att kräva att han också, som helgon, ska föräras titeln ”kyrkolärare”. Det var förre påven Benedictus XVI som saligförklarade Newman vid sitt besök i Birmingham och Storbritannien 2010. Detta efter ett mirakel med en amerikansk diakon som helt oförklarligt hade tillfrisknat från en obotlig ryggmärgsskada efter att ha bett om Newmans förböner.

Catholic Herald, 2018-11-28