Armenier i Syrien tvingas konvertera till islam

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På senare tid har ett antal hemsidor rapporterat att den så kallade ISIS-milisen, som har anknytning till Al-Qaeda har begått övergrepp mot dem de betraktar som ”otrogna” i Syrien. Spöken från folkmordet på armenierna 1915 – som armenierna kallar ”Metz Yeghém, den stora ondskan” – har återvänt för att hemsöka dagens av krig sönderslitna Syrien, som invaderats av tusentals radikala islamister från mer än 80 olika länder. Ett av de karakteristiska inslagen i det första folkmordet i ett sekel präglat av folkmord, var tvångskonverteringen av kristna (armenier, greker, syrier och kaldéer) beordrad av provinsguvernörerna i det osmanska imperiet. Ännu i dag finns det människor i Turkiet vars far- eller morföräldrar tvingades bli muslimer för att rädda livet. I dag håller de på att i hemlighet återvända till sina förfäders tro.

Nyligen har rapporterats på några arabiskspråkiga hemsidor, att ISIS-milisen (Islamic State of Iraq and the Levant), en grupp med anknytning till Al-Qaeda begått en serie övergrepp mot dem de anser vara otrogna, genom halshuggning, mordbrand på kyrkor och tvångskonversioner av Armenisk-apostoliska trosbekännare.

I ett av dessa nyhetsinslag finns det videoinspelningar som visar en äldre armenier stående bredvid en muslimsk klerk, som kungör att den gamle mannen konverterat till Profetens lära, medan man i bakgrund hör folk skandera ”Allahu akbar” – ”Gud är större”. Klerikern kommenterar entusiastiskt händelsen och säger: ”Se här, det finns ingen ära utan islam, utan att offentligt bekänna den ende Guden och Muhammad, hans profet”. Han tillägger att då den nykonverterade mannen är familjeöverhuvud, kommer hans hustru och barn automatiskt att betraktas som muslimer, ”Alla prisar Allah”. Det är full klart att skulle någon i familjen en dag besluta sig för att avsäga sig sin islamiska identitet kommer vederbörande att räknas som avfälling och får ta konsekvenserna, det vill säga eventuellt döden.

Syrien är på grund av sin historia en ”religiös mosaik”. Här, liksom i Libanon, har historiska och geografiska omständigheter medfört att kristna av olika bekännelse och muslimer tillhörande olika grenar av islam levt sida vid sida i århundraden. Relationerna dem emellan har visserligen inte alltid varit de bästa, men i det stora hela har de kunnat leva tillsammans i harmoni. Under de förföljelser som ägde rum i det osmanska väldet var det många muslimer som gömde och skyddade kristna. Denna bild av broderskap fortlevde sedan under den franska mandatperioden och vidare under det sekulära Baath-partiets välde. Detta är nu förstört genom den fundamentalistiska Wahabimilisen, som understöds av Saudiarabien och Qatar och tolereras av Erdogans islamistiska regim i Turkiet, som har nära förbindelser med Muslimska brödraskapet.

Klerkern på videofilmen hävdade att konversionen var ”frivillig” och det finns inga skäl att betvivla detta med tanke på omständigheterna. Det bara förstärker det som många syriska biskopar varnat för inför de kommande fredssamtalen i Genève: framväxten av en islamisk stat.

Marco Tobatti, Vatican Insider/La Stampa 2014-01-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På senare tid har ett antal hemsidor rapporterat att den så kallade ISIS-milisen, som har anknytning till Al-Qaeda har begått övergrepp mot dem de betraktar som ”otrogna” i Syrien. Spöken från folkmordet på armenierna 1915 – som armenierna kallar ”Metz Yeghém, den stora ondskan” – har återvänt för att hemsöka dagens av krig sönderslitna Syrien, som invaderats av tusentals radikala islamister från mer än 80 olika länder. Ett av de karakteristiska inslagen i det första folkmordet i ett sekel präglat av folkmord, var tvångskonverteringen av kristna (armenier, greker, syrier och kaldéer) beordrad av provinsguvernörerna i det osmanska imperiet. Ännu i dag finns det människor i Turkiet vars far- eller morföräldrar tvingades bli muslimer för att rädda livet. I dag håller de på att i hemlighet återvända till sina förfäders tro.

Nyligen har rapporterats på några arabiskspråkiga hemsidor, att ISIS-milisen (Islamic State of Iraq and the Levant), en grupp med anknytning till Al-Qaeda begått en serie övergrepp mot dem de anser vara otrogna, genom halshuggning, mordbrand på kyrkor och tvångskonversioner av Armenisk-apostoliska trosbekännare.

I ett av dessa nyhetsinslag finns det videoinspelningar som visar en äldre armenier stående bredvid en muslimsk klerk, som kungör att den gamle mannen konverterat till Profetens lära, medan man i bakgrund hör folk skandera ”Allahu akbar” – ”Gud är större”. Klerikern kommenterar entusiastiskt händelsen och säger: ”Se här, det finns ingen ära utan islam, utan att offentligt bekänna den ende Guden och Muhammad, hans profet”. Han tillägger att då den nykonverterade mannen är familjeöverhuvud, kommer hans hustru och barn automatiskt att betraktas som muslimer, ”Alla prisar Allah”. Det är full klart att skulle någon i familjen en dag besluta sig för att avsäga sig sin islamiska identitet kommer vederbörande att räknas som avfälling och får ta konsekvenserna, det vill säga eventuellt döden.

Syrien är på grund av sin historia en ”religiös mosaik”. Här, liksom i Libanon, har historiska och geografiska omständigheter medfört att kristna av olika bekännelse och muslimer tillhörande olika grenar av islam levt sida vid sida i århundraden. Relationerna dem emellan har visserligen inte alltid varit de bästa, men i det stora hela har de kunnat leva tillsammans i harmoni. Under de förföljelser som ägde rum i det osmanska väldet var det många muslimer som gömde och skyddade kristna. Denna bild av broderskap fortlevde sedan under den franska mandatperioden och vidare under det sekulära Baath-partiets välde. Detta är nu förstört genom den fundamentalistiska Wahabimilisen, som understöds av Saudiarabien och Qatar och tolereras av Erdogans islamistiska regim i Turkiet, som har nära förbindelser med Muslimska brödraskapet.

Klerkern på videofilmen hävdade att konversionen var ”frivillig” och det finns inga skäl att betvivla detta med tanke på omständigheterna. Det bara förstärker det som många syriska biskopar varnat för inför de kommande fredssamtalen i Genève: framväxten av en islamisk stat.

Marco Tobatti, Vatican Insider/La Stampa 2014-01-17