Dokument över 400 katolska präster som fråntagits sitt prästämbete

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nästan 400 katolska präster laiserades [fråntogs sitt prästämbete] på grund av sexuella övergrepp mot barn, under en tvåårsperiod under Benedictus XVI:s pontifiktat. Detta enligt ett dokument från Vatikanen som Associated Press har tagit del av. Dokumentet som täcker åren 2011 och 2012 utgör den första förteckningen från Vatikanens sida över antalet präster som man har vidtagit disciplinära åtgärder mot på grund av anklagelser om sexuella övergrepp. Under påven Benedictus XVI:s ledarskap intensifierades ansträngningarna markant för att frånta förövare deras prästämbete. Dokumentet förbereddes inför FN:s utfrågning av Vatikanen när det gäller tillämpningen av FN:s Barnkonvention. Dagen efter utfrågningen gjordes dokumentet tillgängligt för AP (Associated Press).

Catholic World News 2014-01-17

Se också inslag i New York Daily News

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nästan 400 katolska präster laiserades [fråntogs sitt prästämbete] på grund av sexuella övergrepp mot barn, under en tvåårsperiod under Benedictus XVI:s pontifiktat. Detta enligt ett dokument från Vatikanen som Associated Press har tagit del av. Dokumentet som täcker åren 2011 och 2012 utgör den första förteckningen från Vatikanens sida över antalet präster som man har vidtagit disciplinära åtgärder mot på grund av anklagelser om sexuella övergrepp. Under påven Benedictus XVI:s ledarskap intensifierades ansträngningarna markant för att frånta förövare deras prästämbete. Dokumentet förbereddes inför FN:s utfrågning av Vatikanen när det gäller tillämpningen av FN:s Barnkonvention. Dagen efter utfrågningen gjordes dokumentet tillgängligt för AP (Associated Press).

Catholic World News 2014-01-17

Se också inslag i New York Daily News