Artikel av biskop Arborelius om övergreppen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag publicerar Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet där han utförligt kommenterar övergreppen på minderåriga begångna av katolska präster runt om i världen. Han skriver att kyrkan ofta hanterat dessa upprörande och tragiska händelser på ett dåligt sätt och han ber på kyrkans vägnar de drabbade om förlåtelse. I artikeln kommenterar han också sitt eget handläggande av de anmälningar som inkommit mot katolska präster i Sverige. Han försäkrar att katolska kyrkan i Sverige kommer att göra allt för att utreda vad som har skett och för att de skyldiga ska ställas till svars.

Ulf Jonsson 2010-05-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag publicerar Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet där han utförligt kommenterar övergreppen på minderåriga begångna av katolska präster runt om i världen. Han skriver att kyrkan ofta hanterat dessa upprörande och tragiska händelser på ett dåligt sätt och han ber på kyrkans vägnar de drabbade om förlåtelse. I artikeln kommenterar han också sitt eget handläggande av de anmälningar som inkommit mot katolska präster i Sverige. Han försäkrar att katolska kyrkan i Sverige kommer att göra allt för att utreda vad som har skett och för att de skyldiga ska ställas till svars.

Ulf Jonsson 2010-05-05