Påven rensar upp i skandalhärva

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har idag, lördagen den 1 maj, fattat ett mycket skarpt, och förmodligen kyrkohistoriskt unikt, beslut om den mexikanske pedofilprästen och storbedragaren Marical Maciel Degollado (1920-2008) och den av honom grundade rörelsen Kristi legionärer.

I en kommuniké från Vatikanen heter det att man funnit ovedersägliga bevis för att Maciel har handlat ”objektivt omoraliskt”, bland annat genom att han begått sexuella övergrepp och systematiskt ljugit om sina illgärningar och därigenom vilselett ett stort antal människor. De skador som tillfogats rörelsen Kristi legionärer är så allvarliga att det krävs en grundlig reformering. Påven kommer därför att utse en delegat som tar över ledningen av rörelsen och som ska genomföra den nödvändiga genomlysningen och reformen av rörelsen. Samtidigt betonas i kommunikén att de flesta medlemmarna i rörelsen inte haft någon kännedom om grundarens omoraliska livsföring och förkastliga metoder. Bland de brott som Maciel ska ha gjort sig skyldig till hör ett stort antal pedofilövergrepp, incest och muthärvor. Maciel ska ha försäkrat sig om skydd från högt uppsatta personer inom Vatikanen genom att ha skänkt dem stora summor pengar.

Nyheten om påvens snabba beslut slog ner som en bomb i Vatikanen idag. Beslutet bygger på en utförlig rapport som sammanställts av fem biskopar och som överlämnades till Vatikanen för några veckor sedan. Påven och de fem biskoparna hade gemensamma överläggningar i Vatikanen igår, fredag, och redan idag, lördag offentliggjordes alltså påvens drastiska beslut. Vatikanexperter som exempelvis Sandro Magister i Rom, beskriver påvens beslut som ”utomordentligt hårt” och som en tydlig bekräftelse på att påven menar allvar med sin policy av nolltolerans mot sexuella övergrepp inom kyrkan.  Som särskilt anmärkningsvärt betraktas att rörelsens hela nuvarande ledning sätts ur spel genom att påven utser en delegat med obegränsade befogenheter till insyn och beslutsfattande.

Signumbloggen publicerade redan den 14 april en utförlig redogörelse om Maciel och hans rörelse.

Läs också rapporterna från BBC, New York Times och The Wall Street Journal.

Ulf Jonsson 2010-05-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har idag, lördagen den 1 maj, fattat ett mycket skarpt, och förmodligen kyrkohistoriskt unikt, beslut om den mexikanske pedofilprästen och storbedragaren Marical Maciel Degollado (1920-2008) och den av honom grundade rörelsen Kristi legionärer.

I en kommuniké från Vatikanen heter det att man funnit ovedersägliga bevis för att Maciel har handlat ”objektivt omoraliskt”, bland annat genom att han begått sexuella övergrepp och systematiskt ljugit om sina illgärningar och därigenom vilselett ett stort antal människor. De skador som tillfogats rörelsen Kristi legionärer är så allvarliga att det krävs en grundlig reformering. Påven kommer därför att utse en delegat som tar över ledningen av rörelsen och som ska genomföra den nödvändiga genomlysningen och reformen av rörelsen. Samtidigt betonas i kommunikén att de flesta medlemmarna i rörelsen inte haft någon kännedom om grundarens omoraliska livsföring och förkastliga metoder. Bland de brott som Maciel ska ha gjort sig skyldig till hör ett stort antal pedofilövergrepp, incest och muthärvor. Maciel ska ha försäkrat sig om skydd från högt uppsatta personer inom Vatikanen genom att ha skänkt dem stora summor pengar.

Nyheten om påvens snabba beslut slog ner som en bomb i Vatikanen idag. Beslutet bygger på en utförlig rapport som sammanställts av fem biskopar och som överlämnades till Vatikanen för några veckor sedan. Påven och de fem biskoparna hade gemensamma överläggningar i Vatikanen igår, fredag, och redan idag, lördag offentliggjordes alltså påvens drastiska beslut. Vatikanexperter som exempelvis Sandro Magister i Rom, beskriver påvens beslut som ”utomordentligt hårt” och som en tydlig bekräftelse på att påven menar allvar med sin policy av nolltolerans mot sexuella övergrepp inom kyrkan.  Som särskilt anmärkningsvärt betraktas att rörelsens hela nuvarande ledning sätts ur spel genom att påven utser en delegat med obegränsade befogenheter till insyn och beslutsfattande.

Signumbloggen publicerade redan den 14 april en utförlig redogörelse om Maciel och hans rörelse.

Läs också rapporterna från BBC, New York Times och The Wall Street Journal.

Ulf Jonsson 2010-05-01