Att umgås med Bibeln

Det sägs ibland av forskare, att det är svårare att skriva populärvetenskap än ”riktig” vetenskap. Uttalandet bör nog tas med en nypa salt, men klart är att den populärvetenskapliga genren ställer mycket speciella krav på sina utövare. Att förverkliga dessa krav, odla dem och göra dem till dygder är något som inte alla kan.

En som i hög grad kan det är Rene Kieffer, professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala Universitet. Han visar detta i sin senaste bok I närkamp med Bibeln. Här är samlade elva uppsatser, de flesta av dem tidigare publicerade i olika sammanhang och några har hållits som föredrag. Uppsatserna har det gemensamt att de alla på något sätt är relaterade till bibeln, och att det är en erfaren exeget som har hål lit i pennan. Kieffer har bakom sig bl.a. en stor kommentar till Johannesevangeliet, och det är rimligen detta arbete som lämnat en del av materialet till den kanske tyngsta av artiklarna med titeln ”Olika nivåer i johanneiskt bildspråk”. Ett fängslande bidrag handlar om myter, bilder och symboler i bibeln, ett annat om religion på Jesu tid och den moderna människan. Författarens imponerande kunskaper om modern symbolforskning gör sig överallt märkbara.

På ett för svenska exegeter mindre vanligt sätt är Kieffer intresserad av den bibliska textens verkningshistoria, dess fortsatta liv och utläggning i särskilt kyrkans gemenskap. Detta visar sig bl.a. i en uppsats om Fader vår i äldre kyrklig tradition – väsentlig inte minst i samband med den pågående diskussionen om ännu en nyöversättning av bönen. Ibland får läsaren stifta bekantskap med vad Thomas av Aquino men också senare tiders teologer haft att säga om bibeltexten. Sådant berikar framställningen och är en nyttig påminnelse om att vårt umgänge med bibeln måste var präglat av en dialog som sker i gemenskap med olika tider och kulturer.

Varför skall vi över huvud ha en professur i Nya testamentets exegetik? Den frågan ställdes för några år sedan vid återbesättningen av en sådan tjänst och den är kanske inte helt omotiverad. Det är som att ha en professur i lillfingrets kirurgi – och det har vi ju inte. Efter att ha läst denna bok tvivlar nog ingen på det berättigade i att det finns professurer i Nya testamentets exegetik.