Dagens Nyheter, påven och pressetiken

Söndagen den 28 jan. höll påven sitt stora tal vid öppnandet av Pueblakonferensen. I slutet av veckan kunde texten studeras, på spanska och italienska i t.ex. Osservatore Romano. Samtidigt fanns i Sverige tillgängliga veckotidningar med utförliga förstahandskommentarer som The Economist och The Spectator.

Några dagar senare, söndagen den 4 febr. innehöll Dagens Nyheter en tämligen lång förstaledare, ”Påven och makterna”. Den inleds av vad som ögonskenligen är ett citat eller referat av en viktig tankegång i påvens tal. Men så är inte fallet. Läsaren finner snart att AM helt enkelt inte läst påvens tal, men försöker ge intryck av att han skriver en kommentar till det. Inte så att han direkt påstår sig känna till det han utger sig för att skriva om. För den mest bisarra av sina slutsatser hänvisar AM försiktigtvis till ”påvens predikningar och tal i Mexiko och Puebla”.

Det skall noteras att AM dock helt generöst är benägen att urskulda påven som ”politiskt oerfaren östeurope”.

Ledaren är som kommentar lika ointressant som en recension av en oläst bok. Och litet fundersamma över ambitionsnivån på DN:s ledarsida är vi nog.