Digital medeltid

Så fanns den plötsligt där. Den första rejäla CD:n till försäljning som presenterar svenskt konstvetenskapligt material. Man kunde tro att den producerats av något av våra svenska museer eller någon annan kulturinstitution, men så är det inte. I stället är den ett resultat av hängivet arbete av ett par konstnärer i Västsverige, som på olika sätt via stiftelser, fonder, Skara stift och enskilda församlingar lyckats finansiera framställningen.

Den fungerar lika bra på Mac som på PC. För Mac är de lägsta kraven minst 68040-processor (helst PowerMac), system lägst 7.5, videokort med tusentals färger, 12 Mb RAM, 15 MB hårddiskutrymme och en 2 X CD-ROM-enhet. För PC måste man ha pentiumprocessor (standard på nya datorer sedan några år tillbaka), Windows 95/98, tusentals färger, samma diskutrymme som för Mac och samma prestanda på CD-ROM-enheten. Kvaliteten på upplevelsen förbättras naturligtvis ju mer kraftfull dator man har.

Under 1997 reste de runt i Skara stift och fotograferade ca 230 kyrkor samt de medeltida konstföremål som finns där. Till det finns även en del ljudupptagningar och filmade sekvenser med. Antalet illustrationer uppgår till mer än 4 000 och är av utmärkt kvalitet, ofta är detaljskärpan hög. Och för varje bild, utom detaljerna, finns en utförlig text. Alla medeltidsforskare borde ha den oavsett ämnestillhörighet. Och även om priset kan tyckas högt, 500 kr, är det en bagatell om man ser till vad man får för pengarna; fler illustrationer och mer basinformation än vad motsvarande bok skulle kunna innehålla. Det är dessutom ett rent nöje att slå sig ner framför datorskärmen och följa med producenterna på en resa i tid och rum, att njuta av den fina layouten, att kunna stanna upp framför ett konstverk som attraherar, att kunna göra en egen utskrift av både foton och bilder, att snabbt leta reda på en uppgift som man saknar, att slå upp ett begrepp man är osäker på, att lära sig mer om medeltidens trosliv och bildernas plats i det.

Öppningssidan länkar till förord, inledning och användartips och framförallt till de två omfattande faktaavdelningar som finns på skivan. De senare består av rikt illustrerade kyrkobeskrivningar och en ordentlig uppslagsdel över ”konst, kristendom och historia”. Producenterna har vinnlagt sig om att vara noggranna i faktapresentationerna och har ansträngt sig att ta del av färska forskningsresultat. När de i enskilda fall avviker från gängse tolkningar framgår det tydligt av texterna. Detta gör att skivan framstår som mycket vederhäftig och ambitiös.

Varje kyrka beskrivs kort, liksom föremålen i den. Man får åtkomst till kyrkorna på två sätt, antingen via en alfabetisk uppställning eller via kartbilder. Det skall understrykas att det inte bara är medeltidskyrkor som beskrivs utan också efterreformatoriska. Kriteriet för att de skall vara med är att de innehåller medeltida lämningar eller föremål. På så vis räcker det t.ex. med att en ombyggd kyrka har sitt medeltida torn kvar eller någon mursträckning för att komma med. Kartan är indelad i mindre partier eftersom kyrkorna ligger tätt i Västsverige. Vill man veta mer om en särskild kyrka klickar man bara på namnet på kartan så kommer man till beskrivningen. Beroende på hur intressant den är och hur många medeltidsföremål den innehåller ägnas den ett fåtal eller flera sidor. I texten finns vissa ord som är blåfärgade, de är klickbara och visar en bild eller spelar upp ett ljud. Genom att klicka en gång till på en sådan länkad bild kommer man tillbaka till huvudtexten. Det är lätt att man glömmer tiden när man arbetar med denna CD, ständigt frestas man att ”bara” ta fram en kyrka till och dess skatter.

Men inte nog med det, en redig uppslagsdel finns det också. Den är uppdelad i ett antal undertitlar: bilder, stilepoker, kyrkan, heliga och oheliga, bibliska berättelser och medeltiden. Både i kyrkobeskrivningarna och här finns dessutom en tidsaxel där man får reda på historiska händelser i Sverige och i den då för västerlandet kända världen. Bilderna är indelade efter material: sten, trä, textil, metall osv. Men där finns även sigill och runor som egna avsnitt. Stilepokerna är de vanliga. Under rubriken ”Kyrkan” kan man läsa mer om kyrkorummet, liturgin och sakramenten samt kloster och pilgrimsfärder. Vad som återfinns under rubriken ”Heliga och oheliga” kan var och en själv begripa. Under ”Bibeln” finns återberättade några av de historier som brukade illustreras under medeltiden. Slutligen hittar man mycket om den svenska historien under rubriken ”Medeltiden”. Det skall tilläggas att texterna är mycket välskrivna och såvitt jag kunnat se – även om jag bara gjort stickprover hittills – korrekta. Med hjälp av ett avsnitt på CD:n kan man via datorns internetläsare komma till en webbsida med länkar till några av de bästa internetresurserna om medeltiden med källtexter och annat.

Inte minst viktigt är att denna CD visar oss vad vi forskare skulle kunna åstadkomma om vi skaffade oss de tekniska kunskaper och färdigheter som behövs. Möjligheterna är så mycket större när man arbetar interaktivt på CD, DVD eller webbsidor än när man skriver böcker. Universiteten borde erbjuda kurser för sina forskare där de kunde få lära sig och särskilda arbetsstationer där man kunde boka in sig för att praktiskt arbeta med CD/DVD-demoproduktion. Sedan kan de säljas för massframställning till bl.a. förlag och andra utgivare av datorbaserade produkter. Något för Studentlitteratur i Lund kanske med dess redan välkända renommé för prisvärda och lärorika pedagogiska böcker?