Dödahavsrullarna

En våg av intresse för Dödahavsrullarna väller fram. Nya, djärva tolkningar av gamla texter, sensationella nya texter och vilda konspirationsteorier avlöser varandra. Är kristendomens skurrila upphov nu äntligen avslöjat: några ljusskygga sekterister vid Döda havet? De svenska förlagen tycks räkna med ett betydande intresse hos den bildade allmänheten. Häromåret utgavs en bok som till stor del består av ovokaliserade hebreiska och arameiska texter (visserligen med bifogad – diskutabel – översättning), där det krävs omfattande kunskaper i semitiska språk för att över huvud kunna ta sig genom texten.

Skönt att vi nu har fatt ett opretentiöst men i gengäld tillförlitligt hjälpmedel till att förstå dessa viktiga texter: Joseph A. Fitzmyer, Dödahavsrullarna – 101 frågor och svar. På författarens kvalifikationer kan rimligen ingen invända. Han har i flera år varit professor i exegetik vid Catholic University of America i Washington (inte professor i ”bibelstudier” som det något förringande heter i baksidestexten), har ett stort författarskap bakom sig och har – vilket i detta sammanhang är viktigast – själv varit med i den internationella forskargrupp som granskade och publicerade skriftrullarna.

Boken är mycket pedagogiskt upplagd. Här ställs 101 angelägna frågor och det ges vederhäftiga svar på dem. Några exempel! Vem upptäckte Dödahavsrullarna? Har fyndet av rullarna underlättat studiet av Gamla testamentets text? Vem var Rättfärdighetens lärare? Finns Jesus av Nasaret omnämnd i rullarna? Belyser Qumrantexterna de kristologiska titlarna i Nya testamentet? Varför fanns det inga judar med i den internationella forskargruppen? Ibland kanske den kateketiska metoden framtvingar något krystade frågor, men i det stora hela fungerar den väl.

Hela tiden citeras ymnigt ur texterna och mängder med litteraturhänvisningar ges. Synpunkterna är just så balanserade som man förväntar sig av en etablerad forskare på området. Här finns inga sensationer men väl en lugn och klar undervisning om vad detta fynd har betytt – det är mycket nog. Framställningen kulminerar i den sista frågan. Innehåller Dödahavsrullarna något som skulle kunna undergräva den kristna tron? Svaret är ett klart nej.

Det är utmärkt att denna bok nu har blivit översatt till god svenska. Den bör få många läsare.