Episkopal kinesisk kommunism?

Heliga stolen och Kina tycks vara på väg mot en överenskommelse efter årtionden utan diplomatiska relationer. Överenskommelsen skulle syfta till att upphäva splittringen av Kinas kanske 12 miljoner katoliker i en regeringskontrollerad och en ”underjordisk” katolsk kyrka. Men somliga fruktar att överenskommelsen skulle ge Kinas regering för mycket makt över biskopsutnämningar.

Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, kommenterade i den italienska dagstidningen La Stampa den 31 januari att ”Heliga stolen arbetar för att förena sanningen med ett praktiskt sätt att leva upp till katolikernas förväntningar, både i Kina och i resten av världen.”

Det ryktas att överenskommelsen skulle låta Kinas regering välja nya biskopar, medan påven enbart skulle ha vetorätt.

Delade meningar

Detta har mötts med skarp kritik från en del håll. Den förförre biskopen av Hongkong, kardinal Joseph Zen, menar att det betyder att Vatikanen utlämnar de kinesiska katolikerna till regeringen. Många kritiska kommentarer har publicerats av nyhetsbyrån AsiaNews, som ägs av Påvliga institutet för utländska missioner. Dess chefredaktör, pater Bernardo Cervellera, menar att överenskommelsen med Kina skulle vara skadlig på ett unikt sätt jämfört med tidigare överenskommelser med andra länder.

I Vietnam, till exempel, är det påven som gör ett första urval som sedan läggs fram för regeringen. I Kina skulle det vara tvärtom, en unik situation som Cervellera menar inte kan rättfärdigas. Han fruktar att det skulle låta Kinas regering välja biskopar som de kan kontrollera och som skulle arbeta för statens intressen i stället för kyrkans, sade han till den nordamerikanska katolska nyhetsbyrån Crux den 20 februari. Han menar att det skulle skapa ”en nationell statskyrka”, en ”oberoende kyrka som blir ett nästan schismatiskt problem”.

Kritiken fick kardinal Parolin att kommentera: ”Vi behöver mer försiktighet och återhållsamhet från alla för att inte falla ned i steril kritik som skadar gemenskapen och berövar oss hoppet om en bättre framtid.”

Parolin försvarar tanken på en överenskommelse: ”De pågående förhandlingarna följer exakt denna linje: konstruktiv öppenhet för dialog och trohet mot kyrkans genuina tradition.” Han tillade att han hoppas att ”man kan nå fram, när Herren vill, till att inte längre behöva tala om ’legitima’ och ’illegitima’, ’underjordiska’ och ’officiella’ bis­kopar i kyrkan i Kina; att man kan mötas som syskon och på nytt lära sig samarbetets och gemenskapens språk.”

Vatikanens statssekreterare förklarar att det inte handlar om att sudda ut det förflutna. ”Kyrkan skall aldrig glömma de kinesiska katolikernas prövningar och lidanden både i det förflutna och i dag. Allt detta är en stor skatt för världskyrkan.”

Konferens vid Gregoriana

Den 22–23 mars hölls en konferens om kristendomen i Kina på Gregorianauniversitetet i Rom. Där antydde den förre biskopen av Hongkong, John Tong Hon, att han såg positivt på överenskommelsen. Han sade till pressen att ”dialog är oundgänglig i den moderna världen” och tillade – något kryptiskt – att om kristendomen och Kina ”tar ett steg framåt, kommer vi varandra närmare och blir vänner längs vägen mot sanningen”.

På samma konferens betonade Heliga stolens utrikesminister, ärkebiskop Paul Gallagher, att ”kyrkans uppdrag i Kina i dag är att vara helt och fullt katolsk och samtidigt genuint kinesisk, för att ge alla tillgång till Jesu evangelium och låta det tjäna det gemensamma bästa. Enligt Vatikanradion sade Gallagher att ”relationerna mellan Kina och den katolska kyrkan har genomgått olika faser […] vilket ibland har lett till situationer där katolikerna har fått lida mycket”.

I den här situationen kom det som en överraskning den 23 mars att kommunistpartiet ökade sin kontroll över alla religioner genom att avskaffa statens kontor för religionsfrågor och överlämna dess funktioner till partiets organ ”United Front Work Department”, vilket flyttar makten över religiösa frågor från staten till det statsbärande partiet. Ucanews.com rapporterade att reformen var en del av en omfattande omorganisation av den kinesiska byråkratin. Detta partiorgan dikterade tidigare den politiska linjen vad gäller religiösa frågor, men nu får den direkt kontroll över den statliga organisationen av de fem officiella religionerna, inklusive den ”kinesiska katolska patriotiska föreningen” och den kinesiska biskopskonferensen. Det är detta partiorgan som skulle få kontroll över katolska biskopsutnämningar om överenskommelsen med Heliga stolen verkligen blir av.

Enligt vissa rykten skulle överenskommelsen mellan Heliga stolen och Kina undertecknas under Stilla veckan, men när detta skrivs är det oklart om Heliga stolen har informerats om omorganisationen som lägger kontrollen över alla religioner direkt i partiets händer. På skärtorsdagen 29 mars sade Vatikanens presstalesman Greg Burke: ”Undertecknandet av en överenskommelse mellan Heliga stolen och Folkrepubiken Kina är inte förestående.”

Ucanews.com återger en kommentar från Yan Yan på stiftet Hongkongs kommission för rättvisa och fred. Hon menar att omorganisationen är ”ett stort steg bakåt”. ”Tidigare var det regeringen som kontrollerade religionen, nu är de inte rädda för att ta ett steg bakåt och visa omvärlden att det är partiet som kontrollerar religionen.”

Olle Brandt är professor i arkeologi och verksam vid Påvliga institutet för kristen arkeologi i Rom.